Πτώση των Capes και βελτιώσεις στα μικρότερα μεγέθη στον Ατλαντικό

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 5 λεπτά

Ιάκωβος (Jack) Αρχοντάκης Chartering broker Thenamaris (Ships Management) Inc.
Φώτιος –Ευάγγελος Καρλής Market Analyst

Το φαινόμενο του La Nina, αναμένεται να κάνει την εμφάνιση του τον επόμενο μήνα και να διαρκέσει μέχρι τους πρώτους μήνες 2021. Το φαινόμενο αυτό παρουσιάζεται κάθε 2-7 χρόνια, και κατά τη διάρκεια της τελευταίας 10ετίας έχει εμφανιστεί 3 φορές. Το La Nina προκαλεί αλλαγές θερμοκρασίας, καταιγίδες και τυφώνες σχεδόν σε όλο τον πλανήτη, από την Κίνα, τη Ν.Α. Ασία και την Αυστραλία, μέχρι τη Ν. Αφρική και τη Β. Αμερική.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα και οι μεγάλες διαφοροποιήσεις στις θερμοκρασίες (ψυχροί χειμώνες και θερμά καλοκαίρια) αναμένεται να επηρεάσουν ποικιλοτρόπως τη ναυτιλιακή βιομηχανία. Αφενός, θα δημιουργηθούν προβλήματα στις λιμενικές υποδομές και λειτουργίες, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί και το επιχειρησιακό κομμάτι των πλοίων με καθυστερήσεις. Αφετέρου, οι χαμηλές θερμοκρασίες θα τονώσουν τη ζήτηση θερμικό άνθρακα, αυξάνοντας τις εισαγωγές και τις θαλάσσιες μεταφορές.

Ως προς την αγορά ξηρού φορτίου, πτωτικά συνέχισε και αυτή τη εβδομάδα ο γενικός δείκτης ναυλαγοράς, καταγράφοντας, περεταίρω, μείωση την τελευταία εβδομάδα, κατά 81 μονάδες, σε σχέση με την προηγούμενη Παρασκευή και έκλεισε στις 1115 μονάδες την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου.

Ας δούμε, αναλυτικότερα, πως κινήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα η αγορά ξηρού φορτίου ανά μέγεθος πλοίου, ξεκινώντας από τα CAPEs.

Στην Ασία, οι σχέσεις Κίνας και Αυστραλίας παραμένουν τεταμένες με αποτέλεσμα η Αυστραλία να έχει στραφεί σε άλλες αγορές, όπως της Ινδίας. Επίσης, η κινητικότητα που παρουσιάστηκε στο τέλος της εβδομάδας είχε ως αποτέλεσμα να κλείσει την Παρασκευή η βασική γραμμή C5 θετικά. Έτσι, τα επίπεδα των ναύλων στη διαδρομή Αυστραλία -Κίνα (C5) κινήθηκαν στα 6,5-7$/tn, κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας.

Στην πλευρά του Ατλαντικού, η αγορά ξεκίνησε ευοίωνα, με τις συζητήσεις να γίνονται σε υψηλότερα νούμερα. Ωστόσο, ο αυξανόμενος αριθμός μετακινούμενων πλοίων δεν επέτρεψε χαμόγελα. Έτσι, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας οι ναύλοι. Έτσι, οι ναύλοι για τα ταξίδια από Βραζιλία προς την Κίνα κινήθηκαν στα 13,5-14,5 $/tn, κατά μ.ο. (για τη διαδρομή C3 και αναλόγως την ημερομηνία ταξιδίου), ενώ οι ναύλοι από την Ευρώπη προς την Ασία έπεσαν στα $ 26-27 Κ/ημέρα (για τη διαδρομή C9) και τα Υπερατλαντικά κυκλικά ταξίδια στα $ 12-13 Κ/ημέρα (για τη διαδρομή C8).

Σχετικά με τα Kamsarmaxes στον Ατλαντικό και στην αγορά της ECSA, βελτιώθηκε η εικόνα της, ωστόσο η ζήτηση έχει πολύ δρόμο να καλύψει μέχρι να φτάσει σε ιδανικά επίπεδα. Οι ναύλοι για τα ταξίδια προς την Ασία έκλεισαν στα $ 12,5-13,5Κ/ημέρα +250-350K BB . Στο Β. Ατλαντικό, και ιδίως στον αμερικανικό κόλπο παρατηρήθηκε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για KMXs από την άπω ανατολή, καθώς ήταν αυξημένη η ροή φορτίων σιτηρών. Επίσης έντονη δραστηριότητα παρατηρήθηκε και από τη βαλτική ενώ η Μαύρη θάλασσα ήταν πιο ήρεμη. Οι ναύλοι για τα ταξίδια από τον Αμερικάνικο Κόλπο προς την Άπω Ανατολή έφτασαν στα $ 11-12Κ/ημέρα (παράδοση στην Ασία) και από τη Μαύρη Θάλασσα προς την ίδια κατεύθυνση στα $ 10-11Κ /ημέρα.

Από την άλλη πλευρά, η αγορά του ειρηνικού παρουσίασε ανοδικές τάσεις, καθώς η δραστηριότητα τόσο από την Αυστραλία, όσο και από την Ινδονησία ήταν αυξημένη. Επίσης, η καλύτερη εικόνα που παρουσίασε ο αμερικανικός κόλπος προς το τέλος εβδομάδας βοήθησε στην περαιτέρω αύξηση της αγοράς του Ειρηνικού, προσελκύοντας πλοία. Οι ναύλοι για κυκλικά ταξίδια στη Ν.Α. Ασία-Άπω Ανατολή κινήθηκαν στα $ 10,5-11,5Κ /ημέρα.

Για τα SUPRAMAXes-ULTRAMAXes στη Ν.Α. Ασία η αγορά παρέμεινε υπό πίεση, με μειωμένη ροή φορτίων, πλησιάζοντας στις διακοπές του Σαββατοκύριακου. Η Αυστραλία παρουσίασε καλύτερη εικόνα, χωρίς όμως να μπορέσει να συγκρατήσει την πτώση των ναύλων. Οι ναύλοι των SMXs για ταξίδια μεταξύ Ν.Α. Ασίας και Άπω Ανατολής κινήθηκαν στα 9,5-10,5Κ/ημέρα. Και βορειότερα, η αγορά της Άπω Ανατολής ήταν υποτονική, με μειωμένα φορτία σε όλες τις επί μέρους περιοχές. Οι ναύλοι των SMXs για κυκλικά ταξίδια στην Άπω Ανατολή μειώθηκαν στα $ 6,5-7,5Κ/ημέρα, για κυκλικά ταξίδια στο NOPAC στα $ 7-8Κ/ημέρα και τα ταξίδια της επιστροφής (BH) στα $ 2,5-3,5Κ/ημέρα.

Στον Αραβικό Κόλπο και την Δυτ. Ινδία, βελτιώθηκε η ζήτηση προς την Ασία, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές παρέμενε σταθερή. Ο αριθμός των πλοίων μπορεί να μειώθηκε ελαφρώς, αλλά χρειάζεται περαιτέρω αύξηση της ζήτησης για να βελτιωθεί η συνολική εικόνα. Οι ναύλοι των SMXs για ταξίδια στην Άπω Ανατολή διατηρήθηκαν στα $ 11-12Κ/ημέρα (από Αραβικό Κόλπο (AG) –Δυτική Ινδία (WCI)), για σύντομα ταξίδια μεταξύ Αραβικού Κόλπου –Δυτικής Ινδίας στα $ 9,5-10,5Κ/ημέρα και τα ταξίδια προς τη Μεσόγειο διατηρήθηκαν στα $ 3,5-4,5Κ/ημέρα.

Στον Ατλαντικό, και ειδικά στον Αμερικάνικο κόλπο, βελτιώθηκε η ναυλαγορά, με την προσφερόμενη χωρητικότητα να μειώνεται και τις συμφωνίες να κλείνονται σε ελαφρώς υψηλότερα νούμερα.. Οι ναύλοι των SMXs για τα Υπερατλαντικά ταξίδια αυξήθηκαν στα $ 15-16Κ/ημέρα και προς την Ασία έμειναν στα $ 21-22Κ /ημέρα. Η περιοχή της ECSA ξεκίνησε με τις διαπραγματεύσεις να γίνονται σε υψηλότερα νούμερα, ωστόσο κατά τη διάρκεια της εβδομάδας χάθηκε αυτή η δυναμική. Έτσι, οι ναύλοι παρέμειναν στα ίδια επίπεδα. Οι ναύλοι των SMXs για ταξίδια προς την Ν.Α. Ασία-Κίνα διατηρήθηκαν στα $ 12,5-13,5Κ/ημέρα + 250-350Κ$ ΒΒ και για τα Υπερατλαντικά ταξίδια (Μεσόγειο / Ευρώπη) στα $ 11,5-12,5Κ/ημέρα (APS Recalada).

Αυξητικές τάσεις παρουσίασε η Ευρώπη, μετά από μία φθίνουσα σύντομη περίοδο. Οδηγοί της ανόδου ήταν τα φορτία σιτηρών και scrap. Έτσι, πολλά πλοία βρήκαν απασχόληση σε καλύτερα νούμερα. Οι ναύλοι των SMXs για τα κυκλικά-τοπικά ταξίδια έμειναν στα $ 13,5-14,5Κ /ημέρα, για ταξίδια με SCRAP φορτία προς τη Μεσόγειο αυξήθηκαν στα $ 17,5-18,5Κ /ημέρα και προς την Ασία στα $ 20,5-21,5Κ /ημέρα. Η αγορά στη Μεσόγειο ήταν ήρεμη, χωρίς ιδιαίτερη δραστηριότητα. Ενδιαφέρον, μόνο, παρουσίασαν κάποια ταξίδια προς την Ασία. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η καλή εικόνα στην βόρεια Ευρώπη προσέλκυσε κάποια πλοία από τη Δυτική Μεσόγειο. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι ένα SMX για ταξίδι από τη Μεσόγειο /Μαύρη Θάλασσα προς την Ασία έκλεινε στα $ 19-20 Κ/ημέρα (παράδοση Canakkale /Μαύρη Θάλασσα), προς τον Αμερικάνικο Κόλπο (USG) στα $ 8,5-9,5Κ/ημέρα και μέσα στη Μεσόγειο στα $ 9,5-10,5Κ/ημέρα.