Καταργείται το fax στο Δημόσιο

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Τέλος στη διακίνηση εγγράφων μέσω fax στο Δημόσιο, βάζει η κυβέρνηση, μετά από απόφαση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Πρόκειται για ένα μέτρο, το οποίο τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2021.

Στην εγκύκλιο που υπογράφει ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος Γεωργαντάς επισημαίνεται ότι η διακίνηση εγγράφων μέσω fax καταργείται σε όλους τους φορείς του στενού δημόσιου τομέα, στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, καθώς και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Ψηφιοποίηση των εγγράφων και email

Σύμφωνα με τις οδηγίες του υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όλες οι υπηρεσίες θα πρέπει να προμηθευτούν ηλεκτρονικό σαρωτή εγγράφων (scanner) για να είναι δυνατή η ψηφιοποίηση των εγγράφων που τηρούν στο αρχείο τους.

Οι προϊστάμενοι στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) πρέπει να μεριμνήσουν προκειμένου να είναι αναρτημένα τα στοιχεία επικοινωνίας τους σε εμφανές σημείο στην ιστοσελίδα του δήμου στον οποίο ανήκουν.

Από την πρώτη Ιανουαρίου του επόμενου έτους, στην αρχική σελίδα όλων των websites του Δημοσίου θα είναι αναρτημένα το email του κεντρικού πρωτοκόλλου και ο αριθμός του τηλεφωνικού κέντρου.

Οι δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να φτιάξουν ειδικό χώρο στην ιστοσελίδα τους για τη διατύπωση ερωτημάτων από τους πολίτες ή ειδικό χώρο με τις απαντήσεις του φορέα επί των συνηθέστερων ερωτημάτων των ενδιαφερομένων.

Στην εγκύκλιο του Γιώργου Γεωργαντά υπάρχει ειδική επισήμανση ότι η κατάργηση της διακίνησης εγγράφων μέσω fax δεν αφορά μόνο στις συναλλαγές κράτους – πολιτών, αλλά και σε εκείνες μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών.

Ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης καλεί επίσης του φορείς του Δημοσίου να μεριμνήσουν για την προστασία του περιβάλλοντος, προχωρώντας στις αναγκαίες ενέργειες για την ανακύκλωση των συσκευών fax.