Ο Covid-19 επιταχύνει την ψηφιοποίηση των λιμενικών υπηρεσιών

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Η πανδημία έχει επιταχύνει την ψηφιοποίηση των λιμενικών υπηρεσιών μια εξέλιξη η οποία αποτυπώνετε στην αυξανόμενη τάση πολλών λιμένων να «μετακινούν» κεφάλαια τους σε επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες.

Αυτό είναι το βασικότερο συμπέρασμα του συνεδρίου Smart Ports: Piers of the Future που πραγματοποιήθηκε στην Βαρκελώνη με τους συνέδρους να συμφωνούν ότι η επένδυση στην καινοτομία θα δώσει περαιτέρω ώθηση στις λιμενικές λειτουργίες αλλάζοντας τον τρόπο λειτουργίας των λιμένων.

Οι παράμετροι που διαμόρφωσε η πανδημία και η αποτίμηση των σφαλμάτων στις λιμενικές λειτουργίες αλλά και τη μετατροπή του τρόπου συνεργασίας των λιμένων και των εργατών δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο συζήτησης σχετικά με τις τεχνολογικές εξελίξεις και το ρόλο της καινοτομίας. Η πανδημία έχει αναγκάσει τους λιμένες και τους ενδιαφερόμενους φορείς της εφοδιαστικής αλυσίδας να αναζητήσουν νέους τρόπους για την κάλυψη της ζήτησης και την επεξεργασία των αγαθών.

Ωστόσο καθώς οι ψηφιακές επενδύσεις αυξάνονται για να ανταποκριθούν σε αυτές τις προκλήσεις, εξακολουθούν να υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με τη σχέση μεταξύ της αυτοματοποίησης, της έξυπνης τεχνολογίας και του υπάρχοντος εργατικού δυναμικού.

Για το τελευταίο οι συζητήσεις κατέτειναν στην αξιοποίησή του με την μετακίνηση κεφαλαίων προς την κατεύθυνση της «μετεκπαίδευσης» του στα νέα ψηφιακά δεδομένα καθώς υπάρχει συσσωρευμένη γνώση του αντικειμένου το οποίο θα κληθούν να χειριστούν οι εργαζόμενοι στα λιμάνια υπό άλλες συνθήκες πλέον.