Ναυτιλία και κυβερνοσφάλεια : Έως την 1η Ιανουαρίου θα πρέπει να έχουν διευθετηθεί όλα τα ανοικτά θέματα

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Mέχρι την 1η Ιανουαρίου του 2021 θα πρέπει να έχουν διευθετηθεί όλα τα ζητήματα εκείνα που συνδέονται με την συμμόρφωση στους κανονισμούς για την κυβερνοασφάλεια στην θάλασσα ωστε κάθε Safety Management System να τεκμηριώνεται ότι περιλαμβάνει τη διαχείριση κινδύνων στον κυβερνοχώρο, σύμφωνα με τον Διεθνή Κώδικα Διαχείρισης Ασφάλειας (International Safety Management Code).

Οι εξελίξεις στη συνδεσιμότητα και τη διαβίβαση δεδομένων σε μεγαλύτερο όγκο μεταξύ πλοίων και ξηράς εξακολουθούν να αποφέρουν σημαντικά οφέλη για την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης του στόλου και την ευημερία των πληρωμάτων, αλλά αυξάνουν επίσης την ευπάθεια των κρίσιμων συστημάτων επί των πλοίων σε επιθέσεις στον κυβερνοχώρο.

Μια έκθεση της IHS Markit/BIMCO για το 2019 κατέγραψε το 58% των ερωτηθέντων σε έρευνα, επιβεβαίωναν ότι οι κατευθυντήριες γραμμές για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είχαν ενσωματωθεί στην εταιρεία ή τον στόλο τους έως το 2018. Η αύξηση πάνω από το 37% εξήγησε μια απότομη μείωση του αριθμού των ναυτιλιακών εταιρειών που αναφέρονται ως θύματα κυβερνοεπιθέσεων

Ωστόσο, το διαρκές χαρακτηριστικό των απειλών στον κυβερνοχώρο είναι η ικανότητά τους να προσαρμόζονται και να εξελίσσονται, με νέες γραμμές επίθεσης να αναπτύσσονται καθώς τίθενται σε εφαρμογή εμπόδια και στρατηγικές για την αποκάλυψη τρωτών σημείων που εμφανίζονται συνεχώς. Μια Λευκή Βίβλος του Ιουνίου 2020 από τη Βρετανική Ένωση Λιμένων και τους ειδικούς διαχείρισης κινδύνων στον κυβερνοχώρο δείχνει ότι η εξάρτηση από την απομακρυσμένη εργασία κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19 συνέπεσε με τετραπλάσια αύξηση των θαλάσσιων επιθέσεων στον κυβερνοχώρο από τον Φεβρουάριο και μετά.

Στην πραγματικότητα, η κυβερνοασφάλεια κατατάχθηκε ως ο δεύτερος υψηλότερος κίνδυνος για τη ναυτιλία το 2019, πίσω από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με έρευνα που διενεργήθηκε από την Allianz.

Δεδομένου ότι, σύμφωνα με την IBM, οι εταιρείες χρειάζονται κατά μέσο όρο περίπου 197 ημέρες για τον εντοπισμό και 69 ημέρες για να περιορίσουν μια παραβίαση στον κυβερνοχώρο, είναι σαφές ότι μια επίθεση σε ένα πλοίο στα κρίσιμα συστήματα του θα μπορούσε να απειλήσει την ασφάλεια του.

Από το 2021, η Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ζωής στη Θάλασσα, η οποία καλύπτει το 99% της εμπορικής ναυτιλίας θα επισημοποιήσει την προσέγγιση της κυβερνοασφάλειας που επιτρέπεται για τα πλοία στη θάλασσα.