Σημάδια ανάκαμψης σε Ατλαντικό και ΝΑ Ασία

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 4 λεπτά

Ιάκωβος (Jack) Αρχοντάκης Chartering broker Thenamaris (Ships Management) Inc.
Φώτιος –Ευάγγελος Καρλής Market Analyst

Η αγορά ξηρού φορτίου συνέχισε με οριακή άνοδο, με το γενικό δείκτη της ναυλαγοράς, BDI, να καταγράφει αύξηση, την τελευταία εβδομάδα, κατά 33 μονάδες, σε σχέση με την προηγούμενη Παρασκευή και να κλείνει στις 1148 μονάδες την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου.

Ας δούμε, αναλυτικότερα, πως κινήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα η αγορά ξηρού φορτίου ανά μέγεθος πλοίου, ξεκινώντας από τα CAPEs.

Στην Ασία, η αγορά έδειξε ιδιαίτερη κινητικότητα από το 2ο μισό της προηγούμενης εβδομάδας, δίνοντας μία ώθηση στους ναύλους, όμως η αυξημένη προσφερόμενη χωρητικότητα συγκράτησε αυτή την άνοδο. Έτσι, τα επίπεδα των ναύλων στη διαδρομή Αυστραλία -Κίνα (C5) κινήθηκαν στα 6,5-7$/tn, κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας.

Στην πλευρά του Ατλαντικού, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε το γεγονός ότι περιορίστηκαν οι εξαγωγές σιδηρομεταλλεύματος από τη Βραζιλία προς την Κίνα. Αυτό το στοιχείο εντάσσεται στην ευρύτερη πτώση πού παρατηρείται για πάνω από έξι εβδομάδες. Έτσι σημειώθηκε πτώση στη ναυλαγορά της περιοχής. Επίσης, το αργό ξεκίνημα της εβδομάδας συνοδεύτηκε από τη στάση αναμονής των ναυλωτών, ενώ αυξήθηκε και ο αριθμός των πλοίων που μετακινούνται από την Ασία. Έτσι, οι ναύλοι για τα ταξίδια από Βραζιλία προς την Κίνα κινήθηκαν στα 12,9-13,9 $/tn, κατά μ.ο. (για τη διαδρομή C3 και αναλόγως την ημερομηνία ταξιδίου), ενώ οι ναύλοι από την Ευρώπη προς την Ασία έπεσαν στα $ 23-24 Κ/ημέρα (για τη διαδρομή C9) και τα Υπερατλαντικά κυκλικά ταξίδια στα $ 10-11 Κ/ημέρα (για τη διαδρομή C8).

Σχετικά με τα Kamsarmaxes στον Ατλαντικό και στην αγορά της ECSA, αμετάβλητη ήταν η εικόνα της, με σταθερή, οριακά ανοδική, δραστηριότητα. Οι ναύλοι για τα ταξίδια προς την Ασία έκλεισαν στα $ 13,5-14,5Κ/ημέρα +$ 350-450K BB . Η δραστηριότητα στο Βόρειο Ατλαντικό, κυρίως από την πλευρά της Αμερικής και της Ευρώπης, διατηρήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα, με αρκετά νέα φορτία σιτηρών και μεταλλευμάτων. Σε αντίθεση με τη Μαύρη θάλασσα που προχώρησε χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές. Οι ναύλοι για τα ταξίδια από τον Αμερικάνικο Κόλπο προς την Άπω Ανατολή έφτασαν στα $ 15-17Κ/ημέρα +$ 500-700K BB και προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού στα $ 13,5-14,5Κ /ημέρα.

Από την άλλη πλευρά, η αγορά του ειρηνικού συνέχισε τη δυναμική της πορεία. Η κινητικότητα μεταξύ Ινδονησίας- Κίνας, αλλά και από την Αυστραλία και στο NOPAC ήταν έντονη, σπρώχνοντας τους ναύλους προς τα πάνω. Οι ναύλοι για κυκλικά ταξίδια στη Ν.Α. Ασία-Άπω Ανατολή κινήθηκαν στα $ 10,5-11,5Κ /ημέρα.

Για τα SUPRAMAXes-ULTRAMAXes στη Ν.Α. Ασία η αγορά συνέχισε την ανοδική της πορεία, αφού ενισχύθηκε με περισσότερα φορτία άνθρακα, τα οποία απορρόφησαν μεγάλο μέρος της προσφερόμενης χωρητικότητας. Οι ναύλοι των SMXs για ταξίδια μεταξύ Ν.Α. Ασίας και Άπω Ανατολής κινήθηκαν στα 11-12Κ/ημέρα. Και βορειότερα, η αγορά της Άπω Ανατολής προχώρησε, επίσης, θετικά με λίγα εναπομείναντα «ανοιχτά» πλοία, ενώ υπάρχουν ακόμα φορτία που δεν έχουν καλυφθεί. Οι ναύλοι των SMXs για κυκλικά ταξίδια στην Άπω Ανατολή ανέβηκαν στα $ 9-10Κ/ημέρα, για ταξίδια προς την Ινδία στα $ 8,5-9,5Κ/ημέρα και τα ταξίδια της επιστροφής (BH) στα $ 3-3,5Κ/ημέρα.

Ο Αραβικός κόλπος και η Δυτική Ινδία παρουσίασαν ανοδικές τάσεις, καθώς παρασύρθηκαν από την άνοδο των ναύλων στη νότια Αφρική και την ECSA. Έτσι, οι πλοιοκτήτες διαπραγματεύτηκαν σε λίγο υψηλότερα νούμερα, προκειμένου να παραμείνουν στην περιοχή. Οι ναύλοι των SMXs για ταξίδια στην Άπω Ανατολή διατηρήθηκαν στα $ 11-12Κ/ημέρα (από Αραβικό Κόλπο (AG) –Δυτική Ινδία (WCI)), για σύντομα ταξίδια μεταξύ Αραβικού Κόλπου –Δυτικής Ινδίας στα $ 9-10,5Κ/ημέρα και τα ταξίδια προς τη Μεσόγειο διατηρήθηκαν στα $ 3,5-4,5Κ/ημέρα.

Στον Ατλαντικό, και ειδικά στον Αμερικάνικο κόλπο, παρατηρήθηκε άνοδος, κυρίως εξαιτίας των διαδρομών προς την Ασία, όπου οι διαπραγματεύσεις για τα μεγαλύτερα πλοία της κατηγορίας έγιναν σε υψηλότερα νούμερα, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Οι ναύλοι των SMXs για τα Υπερατλαντικά ταξίδια αυξήθηκαν στα $ 15,5-16,5Κ/ημέρα και προς την Ασία στα $ 22-23Κ /ημέρα. Η περιοχή της ECSA, επίσης, παρουσίασε καλύτερη εικόνα, αφού ο αριθμός των μετακινούμενων πλοίων ήταν περιορισμένος, ενώ βελτιώθηκε η ροή των φορτίων. Οι ναύλοι των SMXs για ταξίδια προς την Ν.Α. Ασία-Κίνα αυξήθηκαν στα $ 13-14Κ/ημέρα + 300-400Κ$ ΒΒ και για τα Υπερατλαντικά ταξίδια (Μεσόγειο / Ευρώπη) στα $ 13,5-14,5Κ/ημέρα (APS Recalada).

Η αγορά της Β. Ευρώπης παρέμεινε ο πρωταγωνιστής του ατλαντικού, και αυτή την εβδομάδα. Η σταθερή ροή φορτίων και ο περιορισμένος αριθμός διαθέσιμων πλοίων διατήρησαν τη θετική μεταβολή της αγοράς. Αξίζει να σημειωθεί πως ικανοποιητικά νούμερα δεν ήταν μόνο οι διαδρομές προς την Ασία αλλά και προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Οι ναύλοι των SMXs για τα κυκλικά-τοπικά ταξίδια αυξήθηκαν στα $ 14-15Κ /ημέρα, για ταξίδια με SCRAP φορτία προς τη Μεσόγειο στα $ 18,5-19,5Κ /ημέρα και προς την Ασία στα $ 21,5-22,5Κ /ημέρα. Η αγορά στη Μεσόγειο παρουσίασε ένα υποτονικό ξεκίνημα, με μειωμένους ναύλους, το οποίο όμως άλλαξε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, αφού η αγορά ενισχύθηκε με νέα φορτία.

Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι ένα SMX για ταξίδι από τη Μεσόγειο /Μαύρη Θάλασσα προς την Ασία έκλεινε στα $ 19-20 Κ/ημέρα (παράδοση Canakkale /Μαύρη Θάλασσα), προς τον Αμερικάνικο Κόλπο (USG) στα $ 8,5-9,5Κ/ημέρα και μέσα στη Μεσόγειο στα $ 9,5-10,5Κ/ημέρα.