Alpha Bank: Επιδόσεις και προβλέψεις για την οικονομία

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 3 λεπτά

Με ενισχυμένη λειτουργική κερδοφορία που αποτυπώνεται σε αυξημένο κατά 4% κύριο αποτέλεσμα προ προβλέψεων, κέρδη μετά από φόρους 130,4 εκατ. ευρώ και συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) 18,3% έκλεισε το εννεάμηνο για την Alpha Bank.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, ΑΛΦΑ Βασίλειος Ψάλτης, σχολίασε μεταξύ άλλων την αταλάντευτη πορεία της τράπεζας προς την υλοποίηση της Συναλλαγής Galaxy, την τιτλοποίηση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ύψους 10,8 δισ. ευρώ και τη συνακόλουθη πώληση της Cepal Hellas, εξ’ ολοκλήρου θυγατρικής μας εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων. Παρά την εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία, ελήφθησαν, όπως υπενθύμισε δύο δεσμευτικές προσφορές από διεθνείς επενδυτές υψηλού κύρους, ενώ πρόσφατα αναδείχθηκε ο προτιμητέος επενδυτής, με στόχο την ολοκλήρωση της συμφωνίας εντός του τρέχοντος έτους.

“Η αντιμετώπιση της κληρονομιάς του παρελθόντος αλλάζει ριζικά την εικόνα του ισολογισμού μας, καθώς τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια στην Ελλάδα θα μειωθούν κατά 62% σε 4,8 δισ. ευρώ, εντός του κεφαλαιακού πλαισίου που είχαμε προϋπολογίσει”, πρόσθεσε. Αναφέρθηκε επίσης στο πρόγραμμα λειτουργικού και ψηφιακού μετασχηματισμού της τράπεζας σημειώνοντας την αναστολή καταβολής εξυπηρετούμενων οφειλών ύψους 4,2 δισ. ευρώ στην Ελλάδα καθώς και τις νέες χορηγήσεις ύψους 4,6 δισ. ευρώ έως τον Οκτώβριο. Η ισχυρή ρευστότητα και η κεφαλαιακή μας επάρκεια, με τον δείκτη CAD σταθερά στο 18,3%, αποτελούν το θεμέλιο ώστε η τράπεζα να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο υποστήριξης της προσπάθειας των πελατών της για έγκαιρη επιστροφή στην ομαλή οικονομική δραστηριότητα.

Σημειώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής του Project Galaxy ο Δείκτης Καθυστερήσεων στην Ελλάδα αναμένεται να διαμορφωθεί στο 13%1 επί του συνόλου του δανειακού χαρτοφυλακίου, ενώ ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων θα μειωθεί στο 24%

Στο εννεάμηνο του έτους, η Alpha Bank πέτυχε αύξηση του κύριου αποτελέσματος προ προβλέψεων κατά 4% σε ετήσια βάση, παραμένοντας προσηλωμένη στον περιορισμό του λειτουργικού κόστους. Η ανθεκτικότητα των αποτελεσμάτων της τράπεζας, επιτρέπει αφενός την απορρόφηση των ζημιών απομείωσης για κάλυψη πιστωτικού κινδύνου ύψους 737 εκατ. ευρώ εκ των οποίων περίπου το 40% σχετίζεται με την πανδημική κρίση, αφετέρου δε να επιτύχει ετήσια αύξηση 42% στα κέρδη μετά από φόρους, τα οποία ανήλθαν σε 130 εκατ. ευρώ.

Οι επιδόσεις

Η τράπεζα εμφάνισε ισχυρό κύριο αποτέλεσμα προ προβλέψεων ύψους 656,9 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο 2020, ενισχυμένο κατά 3,6% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της ανθεκτικής κύριας λειτουργικής κερδοφορίας και της βελτίωσης της αποδοτικότητας. Το αποτέλεσμα προ προβλέψεων ανήλθε σε 892,5 εκατ. το εννεάμηνο 2020, αυξημένο κατά 1,5% σε ετήσια βάση και αντιστοιχεί σε 3%, ως ποσοστό των υπολοίπων δανείων, προσαρμοσμένο σε ετήσια βάση, επιτρέποντας την απορρόφηση των ζημιών απομείωσης το εννεάμηνο 2020. Το εννεάμηνο 2020, οι ζημίες απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων ανήλθαν σε 736,6 εκατ. ευρώ ή 2,5% επί του μέσου όρου δανείων, έναντι 750 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, λόγω της αναγνώρισης επιπρόσθετων ζημιών απομείωσης ύψους Ευρώ 287 εκατ., που σχετίζονται κυρίως με την επίπτωση της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης. Παρά τις δυσμενείς συνθήκες λόγω της πανδημίας, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 130,4 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2020, έναντι 91,6 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο το 2019.

Οι προβλέψεις για την οικονομία

Η επιβολή του καθολικού lockdown τον Νοέμβριο αναμένεται να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην επιχειρηματική δραστηριότητα, επιφέροντας συρρίκνωση του ΑΕΠ το 2020, της τάξεως του 10% ή ακόμη μεγαλύτερη, εάν συνοδευτεί από μία περαιτέρω παράταση των περιοριστικών μέτρων, εξέλιξη που μεταβάλλει επί τα χείρω την εκτίμηση για το 2021. Ωστόσο, τα θετικά μηνύματα από το μέτωπο της έρευνας για την παρασκευή εμβολίων, σε συνδυασμό με ένα όσο το δυνατόν ταχύτερο εμβολιαστικό πρόγραμμα για ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, προβλέπεται ότι θα βελτιώσουν τις προοπτικές και την εμπιστοσύνη στην Ελληνική Οικονομία, διαμορφώνοντας έναν «ενάρετο κύκλο» ανάπτυξης – εμπιστοσύνης το επόμενο έτος. Επιπροσθέτως, η ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας το 2021 αναμένεται να υποστηριχθεί από τα πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα, ενώ η άντληση κεφαλαίων από τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility), νωρίτερα του αναμενόμενου, μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός παράγοντας για μία ισχυρότερη αναπτυξιακή δυναμική. Το δημοσιονομικό κόστος ως αποτέλεσμα των παρεμβάσεων πολιτικής για την αντιμετώπιση της πανδημικής κρίσης συνεχίζει την ανοδική του πορεία. Το δημοσιονομικό έλλειμμα, ωστόσο, αναμένεται να μειωθεί το 2021 και το 2022.