ΟΠΑΠ: Καθαρά κέρδη 52,8 εκατ. στο γ’ τρίμηνο – Αυξημένα κατά 8,3%

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 3 λεπτά

Καθαρά κέρδη 52,8 εκατ., αυξημένα κατά 8,3% σε σχέση με τα 48,8 εκατ. ευρώ του γ’ τριμήνου του 2019 κατέγραψε ο ΟΠΑΠ. Σε επίπεδο 9μήνου τα καθαρά κέρδη ύψους διαμορφώθηκαν στα 73,2 εκατ. μειωμένα κατά 47,9% σε σχέση με τα 140,6 εκατ. ευρώ του 9μήνου του 2019 ή μειωμένα κατά 38,3% σε επαναλαμβανόμενη βάση μη συμπεριλαμβανομένων έκτακτων κονδυλίων και στα δύο έτη.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) εννεάμηνου 2020 διαμορφώθηκαν στα 898,9 εκατ. μειωμένα κατά 23,4% σε ετήσια βάση και στο γ’ τρίμηνο 2020 στα 391,0 εκατ., ελαφρώς μειωμένα κατά 0,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, τείνοντας σταδιακά στην επιχειρησιακή κανονικότητα.

Το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) μειώθηκε στο εννεάμηνο 2020 κατά 25,9% και διαμορφώθηκε σε 338,2 εκατ. (εννεάμηνο 2019: 456,5 εκατ.). Το γ’ τρίμηνο 2020 το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) ανήλθε σε 147,1 εκατ. (γ’ τρίμηνο 2019: 152,5 εκατ.) μειωμένο κατά 3,6% σε ετήσια βάση.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το εννεάμηνο 2020 μειώθηκαν κατά 31,9% στα 207,6 εκ. (εννεάμηνο 2019: 304,9εκ.), ή μείωση 27,8% σε επαναλαμβανόμενη βάση μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα κονδύλια και στα δύο έτη.

Τα EBITDA γ’ τριμήνου 2020 ανήλθαν σε 105,0εκ. (γ’ τρίμηνο 2019: 103,5εκ.) ενισχυμένα κατά 1,5%, ως αποτέλεσμα της αποτελεσματικής διαχείρισης των εξόδων και της αυξημένης συνεισφοράς της Kaizen Gaming.

Τα λειτουργικά έξοδα εννεαμήνου 2020 διαμορφώθηκαν στα 182,5 εκατ. μειωμένα κατά 5,9% σε ετήσια βάση ως αποτέλεσμα των άμεσων ενεργειών περιορισμού του κόστους κατά τη διάρκεια επιβολής των περιοριστικών μέτρων. Τα λειτουργικά έξοδα το γ’ τρίμηνο 2020 υποχώρησαν στα 57,7 εκατ. μειωμένα κατά 3,8% σε ετήσια βάση αποδεικνύοντας τη διαρκή προσήλωση στη βελτιστοποίηση της κοστολογικής βάσης.

Παράλληλα, επισημαίνεται η ισχυρή ταμειακή θέση του ΟΠΑΠ με καθαρό δανεισμό στα 555,7 εκατ. και δείκτη Καθαρός Δανεισμός/LTM EBITDA στο 1.7x.

Στη σημαντικές εξελίξεις εννεάμηνου συμπεριλαμβάνονται:

  • Η έκδοση επταετούς κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 200εκ. με χαμηλό επιτόκιο 2,1%.
  • Η Αυξανόμενη συνεισφορά της Kaizen Gaming σε συνδυασμό με τη βελτιωμένη προσφορά του διαδικτυακού στοιχηματισμού ΟΠΑΠ.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι ο ΟΠΑΠ είναι κατάλληλα προετοιμασμένος για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των περιοριστικών μέτρων, και την αδιάλειπτη επιχειρησιακή λειτουργία.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο κ. Jan Karas, Acting CEO του ΟΠΑΠ, δήλωσε:

«Τα αποτελέσματά μας για το τρίτο τρίμηνο του 2020 καταδεικνύουν την ικανότητά μας να διασφαλίζουμε την επιχειρησιακή ετοιμότητά μας εν μέσω δύσκολων συγκυριών και να επιτύχουμε υγιή αποτελέσματα με την άρση των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία.

Όσον αφορά στα οικονομικά αποτελέσματα, οι επιδόσεις του ΟΠΑΠ πλησίασαν τα περυσινά επίπεδα, χάριν στην αυξημένη δραστηριότητα αθλητικού στοιχηματισμού κατά το τρίτο τρίμηνο και τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη των διαδικτυακών δραστηριοτήτων και των VLTs, που αντιστάθμισαν την πτώση στα αριθμοπαιχνίδια, τα Σκρατς & Λαχεία. Ταυτόχρονα, η προσπάθεια μας να αντλήσουμε κεφάλαια από τις αγορές ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη, γεγονός που ανέδειξε την εμπιστοσύνη των επενδυτών προς την εταιρεία και ενίσχυσε τη ρευστότητα μας.

Στο μέλλον, εν μέσω του ασταθούς περιβάλλοντος της πανδημίας και του δεύτερου lockdown, συνεχίζουμε να εστιάζουμε στην προστασία και την έμπρακτη στήριξη των εργαζομένων, των συνεργατών και των κοινωνικών εταίρων μας, στη διαφύλαξη της υγιούς οικονομικής θέσης μας και στην ενίσχυση των προϊόντων μας. Παραμένουμε σίγουροι για την ικανότητα μας να αντιμετωπίσουμε μελλοντικές προκλήσεις και να επιτύχουμε θετικά αποτελέσματα».