Ο.Λ.Ελευσίνας: Μνημόνιο Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Θέματα εκπαίδευσης στη διαχείριση λιμένων με μεταφορά τεχνογνωσίας και δυνατότητες πρακτικής εξάσκησης των σπουδαστών του Πανεπιστημίου, στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.) ΑΕ, περιλαμβάνει το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ του Ο.Λ.Ε. ΑΕ και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ).

Το Σύμφωνο Συνεργασίας υπέγραψαν ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Λ.Ε. ΑΕ κ. Απόστολος Καμαρινάκης και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου κ. Παναγιώτης Καλδής, στην έδρα του Πανεπιστημίου στο Αιγάλεω, την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020.

Στο Μνημόνιο δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, που θα ενισχύσουν και την λειτουργία του Ο.Λ.Ε. ΑΕ με την αναβάθμιση του γνωστικού επιπέδου και των δεξιοτήτων των εργαζομένων.

Επίσης στο Μνημόνιο Συνεργασίας συμπεριλαμβάνονται:
• Η κοινή βούληση για την ανάπτυξη δράσεων έρευνας και καινοτομίας, οι οποίες θα εξυπηρετούν το Δημόσιο συμφέρον και θα συμβάλλουν στην εξοικονόμηση πόρων.
• Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών σε κοινά προγράμματα.

Στους επόμενους δύο μήνες θα ακολουθήσει σύμβαση σύμπραξης, η οποία θα περιλαμβάνει Master Plan με τις κατευθύνσεις της στρατηγικής συνεργασίας των δύο Φορέων, συγκεκριμένες δράσεις ανάπτυξης καθώς και προθεσμίες υλοποίησης τους.

Αναφερόμενος στην έναρξη της συνεργασίας ο Πρύτανης του Πανεπιστήμιου κ. Παναγιώτης Καλδής τόνισε ότι «είναι ιδιαιτέρως σημαντικό και προτεραιότητα η σύνδεση του Πανεπιστημίου με τις τοπικές κοινωνίες και με Οργανισμούς και Φορείς που υπηρετούν την ανάπτυξη και τη νέα επιχειρηματικότητα. Η συνεργασία που ξεκινάει σήμερα δημιουργεί προσδοκίες για την ανάπτυξη κοινών έργων, ιδιαιτέρως μετά τον διορισμό του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ο.Λ.Ε ΑΕ κ. Καμαρινάκη ως εκπροσώπου της Ένωσης Λιμένων Ελλάδας (ΕΛΙΜΕ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση Λιμένων (European Seaports Organization – ESPO)».

Από την πλευρά του ο κ. Απόστολος Καμαρινάκης υπογράμμισε «την ανάγκη σύνδεσης του Λιμανιού της Ελευσίνας με επιστημονικούς Φορείς εγνωσμένου κύρους όπως το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με στόχο την μεταφορά τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων προς τους εργαζόμενους, τους φοιτητές, αλλά και προς την τοπική κοινωνία.

Η υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας ενισχύει έναν από τους βασικότερους στόχους του Ο.Λ.Ε. ΑΕ, να αποτελέσει το λιμάνι της Ελευσίνας πηγή ευημερίας και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

Η συνεργασία σηματοδοτεί την ώθηση στην ανάπτυξη της περιοχής με από κοινού δράσεις στον τομέα της εκπαίδευσης, που συνδυάζουν την καινοτομία, την κατάρτιση και την πιστοποίηση σε θέματα διαχείρισης Λιμένων ώστε ο Λιμένας Ελευσίνας να γίνει κέντρο ανάπτυξης για ολόκληρη την περιοχή».