Αυξημένη κινητικότητα και άνοδος στην αγορά των Handies

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Ιάκωβος (Jack) Αρχοντάκης Chartering broker Thenamaris (Ships Management) Inc.
Φώτιος –Ευάγγελος Καρλής Market Analyst

Ως προς την αγορά των Handies στην Ευρώπη, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, παρουσιάστηκε αυξημένη ροή φορτίων, κυρίως προς τη Μεσόγειο, που τόνωσε την αυτοπεποίθηση των πλοιοκτητών. Οι ναύλοι για τα μεγαλύτερα πλοία της κατηγορίας, για κυκλικά ταξίδια αυξήθηκαν στα $ 13-14Κ/ημέρα, προς τη Μεσόγειο, με Scrap φορτία, στα $ 16-17Κ/ημέρα και για τα Υπερατλαντικά ταξίδια στα $ 13-14Κ /ημέρα.

Η καλή πορεία της Β. Ευρώπης φαίνεται πως επηρέασε και τη Μεσόγειο, η οποία παρουσίασε τάσεις ανόδου. Αρκετά πλοία της Δ. Μεσογείου επέλεξαν να μετακινηθούν προς τα βόρεια, μειώνοντας έτσι την προσφερόμενη χωρητικότητα. Οι ναύλοι των μεγαλύτερων πλοίων (άνω των 36Κ τόνων DWT) για ταξίδια μέσα στη Μεσόγειο αυξήθηκαν στα $ 9,5-10,5Κ/ημέρα (παράδοση στο Canakkale), προς την Ευρώπη μειώθηκαν στα $ 9,5-10,5Κ/ημέρα (παράδοση στο Canakkale), προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού στα $ 9,5-10,5Κ/ημέρα (παράδοση στο Canakkale), και προς την Ασία στα $ 17-18Κ/ημέρα.

Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο αμερικανικός κόλπος παρουσίασε έντονη κινητικότητα, αφού οι ναυλωτές έσπευσαν να καλύψουν τις απαιτήσεις τους πριν από την περίοδο των διακοπών. Ενδεικτικά, οι ναύλοι των μεγαλύτερων πλοίων της κατηγορίας για ταξίδια προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού ανέβηκαν στα $ 14,5-15,5Κ /ημέρα και στην Ασία στα $ 20,5-21,5Κ /ημέρα.

Η αγορά της ECSA, την προηγούμενη εβδομάδα, συνέχισε ανοδικά, όχι τόσο λόγω της αυξημένης ζήτησης, αλλά κυρίως λόγω της μειωμένης προσφοράς πλοίων. Έτσι, οι ναύλοι των μεγαλύτερων πλοίων από την περιοχή της ECSA για τα Υπερατλαντικά ταξίδια αυξήθηκαν στα $ 13-14Κ/ημέρα (Ευρώπη –Μεσόγειο), προς τη Δυτ. Ακτή της Λατ. Αμερικής (WCSA) στα $ 19,5-20,5Κ/ημέρα και προς την Ασία στα $ 19,5-20,5Κ/ημέρα.

Στον Ειρηνικό, οι πλοιοκτήτες φάνηκαν να έχουν το πάνω χέρι. Στο Νότο η έλλειψη διαθέσιμων πλοίων σε συνδυασμό με την πίεση των ναυλωτών να κλείσουν ενίσχυσε την αγορά. Στο βορρά, η ζήτηση ήταν σταθερή, αλλά η απορρόφηση πλοίων από το Νότο βοήθησε στην άνοδο των ναύλων. Οι ναύλοι των μεγαλύτερων πλοίων της κατηγορίας για κυκλικά ταξίδια στην Άπω Ανατολή έκλεισαν στα $ 9,5-10,5Κ /ημέρα και από τη Ν.Α. Ασία προς Κίνα στα $ 12,5-13,5Κ /ημέρα.