Ανοδικές τάσεις σ’ όλα τα μεγέθη

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 4 λεπτά

Ιάκωβος (Jack) Αρχοντάκης Chartering broker Thenamaris (Ships Management) Inc.
Φώτιος –Ευάγγελος Καρλής Market Analyst

Η αγορά ξηρού φορτίου συνέχισε την ανοδική της πορεία, με το γενικό δείκτη της ναυλαγοράς, BDI, να καταγράφει αύξηση την τελευταία εβδομάδα κατά 82 μονάδες, σε σχέση με την προηγούμενη Παρασκευή και να κλείνει στις 1230 μονάδες την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου.

Ας δούμε, αναλυτικότερα, πως κινήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα η αγορά ξηρού φορτίου ανά μέγεθος πλοίου, ξεκινώντας από τα CAPEs.

Στην Ασία, οι κακές καιρικές συνθήκες συγκράτησαν την αύξηση της προσφερόμενης χωρητικότητας. Έτσι, ενώ η δραστηριότητα ήταν περιορισμένη, η ναυλαγορά παρουσίασε άνοδο. Έτσι, τα επίπεδα των ναύλων στη διαδρομή Αυστραλία -Κίνα (C5) κινήθηκαν στα 7-7,3$/tn, κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας.

Στην πλευρά του Ατλαντικού και στη Βραζιλία ο όγκος των εξαγωγών από τη Βραζιλία διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα. Έτσι παρατηρήθηκε οριακή άνοδος στα επίπεδα των διαπραγματεύσεων για μεταφορές από την περιοχή. Βορειότερα, η αγορά παρουσίασε δύο πρόσωπα, με τα Υπερατλαντικά ταξίδια να είναι μειωμένα, αλλά τα ταξίδια προς την Ασία να ενισχύουν τους ναύλους. Έτσι, οι ναύλοι για τα ταξίδια από Βραζιλία προς την Κίνα κινήθηκαν στα 13,5-14 $/tn, κατά μ.ο. (για τη διαδρομή C3 και αναλόγως την ημερομηνία ταξιδίου), ενώ οι ναύλοι από την Ευρώπη προς την Ασία ξεπέρασαν τα $ 26 Κ/ημέρα (για τη διαδρομή C9) και τα Υπερατλαντικά κυκλικά ταξίδια τα $ 12 Κ/ημέρα (για τη διαδρομή C8).

Σχετικά με τα Kamsarmaxes στον Ατλαντικό και στην αγορά της ECSA, δεν παρατηρήθηκαν μεταβολές, αφού η ροή φορτίων ήταν περιορισμένη, και τα φορτία που εμφανίστηκαν στην αγορά δεν ήταν αρκετά για να απορροφήσουν την υπάρχουσα προσφορά πλοίων. Οι ναύλοι για τα ταξίδια προς την Ασία έκλεισαν στα $ 13-14Κ/ημέρα +$ 300-400K BB . Ο Βόρειος Ατλαντικός ήταν πάλι ενεργός, με επίκεντρο τον αμερικανικό κόλπο και τα φορτία σιτηρών προς την Κίνα, όπου αυξάνονται. Από την άλλη πλευρά, Η Μεσόγειος παρέμενε ήρεμη, με μειωμένη δραστηριότητα. Οι ναύλοι για τα ταξίδια από τον Αμερικάνικο Κόλπο προς την Άπω Ανατολή έφτασαν στα $ 15,5-16,5Κ/ημέρα +$ 550-650K BB και προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού στα $ 13,5-14,5Κ /ημέρα.

Από την άλλη πλευρά, η αγορά του ειρηνικού συνέχισε τις καλές επιδόσεις των τελευταίων ημερών με πρωταγωνίστρια, για άλλη μία εβδομάδα, την Ινδονησία και τα φορτία άνθρακα. Αυτή την καλή εικόνα της αγοράς ενίσχυσε και η ενεργή Αυστραλία, ενώ η δραστηριότητα στο βόρειο ειρηνικό παρέμεινε σταθερή. Οι ναύλοι για κυκλικά ταξίδια στη Ν.Α. Ασία-Άπω Ανατολή κινήθηκαν στα $ 11,5-12,5Κ /ημέρα.

Για τα SUPRAMAXes-ULTRAMAXes στη Ν.Α. Ασία η αγορά συνέχισε ανοδικά και οι διαπραγματεύσεις έγιναν σε υψηλότερα νούμερα, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Ωστόσο, παρατηρήθηκε ότι αρκετοί ναυλωτές κράτησαν στάση αναμονής για τις φορτώσεις των πρώτων ημερών του επόμενου μήνα, προκειμένου να ανακόψουν την ανοδική πορεία των ναύλων. Οι ναύλοι των SMXs για ταξίδια μεταξύ Ν.Α. Ασίας και Άπω Ανατολής σκαρφάλωσαν στα 15-16Κ/ημέρα. Και βορειότερα, η αγορά της Άπω Ανατολής συνέχισε την ανοδική της πορεία από την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς υπήρξαν πολλά φορτία άνθρακα από το Νότο που απορρόφησαν αρκετή χωρητικότητα. Οι ναύλοι των SMXs για κυκλικά ταξίδια στο NOPAC ανέβηκαν στα $ 10-11Κ/ημέρα, για ταξίδια προς την Ινδία στα $ 9-10Κ/ημέρα και τα ταξίδια της επιστροφής (BH) στα $ 3,5-4,5Κ/ημέρα.

Ο Αραβικός κόλπος και η Δυτική Ινδία ενισχύθηκαν με περισσότερα φορτία μεταλλεύματος, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, με αποτέλεσμα η ναυλαγορά να καταγράψει άνοδο. Οι ναύλοι των SMXs για ταξίδια στην Άπω Ανατολή ανέβηκαν στα $ 13-14Κ/ημέρα (από Αραβικό Κόλπο (AG) –Δυτική Ινδία (WCI)), για σύντομα ταξίδια μεταξύ Αραβικού Κόλπου –Δυτικής Ινδίας στα $ 11-12Κ/ημέρα και τα ταξίδια προς τη Μεσόγειο στα $ 4-5Κ/ημέρα.

Στον Ατλαντικό, και ειδικά στον Αμερικάνικο κόλπο, παρατηρήθηκε αυξημένη δραστηριότητα, με τους ναυλωτές να προσπαθούν να κλείσουν όσο το δυνατόν συντομότερα τα φορτία του Δεκεμβρίου. Έτσι οι πλοιοκτήτες βρήκαν ευκαιρία να κυνηγήσουν υψηλότερα νούμερα. Οι ναύλοι των SMXs για τα Υπερατλαντικά ταξίδια αυξήθηκαν στα $ 16-17Κ/ημέρα και προς την Ασία στα $ 22,5-23,5Κ /ημέρα.

Η περιοχή της ECSA, επίσης, εμφάνισε μειωμένη δραστηριότητα, ωστόσο ενισχύθηκε από το μειωμένο αριθμό των “ανοιχτών” πλοίων στην περιοχή, αλλά και των μετακινούμενων από την Aνατολή. Οι ναύλοι των SMXs για ταξίδια προς την Ν.Α. Ασία-Κίνα αυξήθηκαν στα $ 13,5-14,5Κ/ημέρα + 350-450Κ$ ΒΒ και για τα Υπερατλαντικά ταξίδια (Μεσόγειο / Ευρώπη) στα $ 15-16Κ/ημέρα (APS Recalada).

Η αγορά της Β. Ευρώπης συνέχισε ανοδικά προς όλες τις κατευθύνσεις, αφού παρατηρήθηκε μία σχετική δυσκολία στην ανεύρεση τέτοιου μεγέθους πλοίων. Οι ναύλοι των SMXs για τα κυκλικά-τοπικά ταξίδια αυξήθηκαν στα $ 19-20Κ /ημέρα, για ταξίδια με SCRAP φορτία προς τη Μεσόγειο στα $ 18,5-19,5Κ /ημέρα και προς την Ασία διατηρήθηκαν στα $ 21,5-22,5Κ /ημέρα. Η αγορά στη Μεσόγειο έδειξε σημάδια ανάκαμψης, με μία ξαφνική εισροή φορτίων, η οποία έδωσε ώθηση στην αγορά.

Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι ένα SMX για ταξίδι από τη Μεσόγειο /Μαύρη Θάλασσα προς την Ασία έκλεινε στα $ 20-21 Κ/ημέρα (παράδοση Canakkale /Μαύρη Θάλασσα), προς τον Αμερικάνικο Κόλπο (USG) στα $ 9,5-10,5Κ/ημέρα και μέσα στη Μεσόγειο στα $ 10-11Κ/ημέρα.