Μικρές απώλειες του BDI παρά τις πιέσεις

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 4 λεπτά

Ιάκωβος (Jack) Αρχοντάκης Chartering broker Thenamaris (Ships Management) Inc.
Φώτιος –Ευάγγελος Καρλής Market Analyst

Η αγορά ξηρού φορτίου διέκοψε την ανοδική της πορεία, με το γενικό δείκτη της ναυλαγοράς, BDI, να καταγράφει οριακή μείωση την τελευταία εβδομάδα κατά 33 μονάδες, σε σχέση με την προηγούμενη Παρασκευή και να κλείνει στις 1197 μονάδες την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου.

Ας δούμε, αναλυτικότερα, πως κινήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα η αγορά ξηρού φορτίου ανά μέγεθος πλοίου, ξεκινώντας από τα CAPEs.

Στην Ασία, και αυτή τη βδομάδα ο ειρηνικός κατέγραψε ανοδικές τάσεις, με τη βασική γραμμή C5 να είναι πρωταγωνίστρια σ’ αυτή την πορεία. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αγορά είχε ένα αργό ξεκίνημα αλλά από την Τετάρτη και μετά ανέκαμψε θεαματικά. Έτσι, τα επίπεδα των ναύλων στη διαδρομή Αυστραλία -Κίνα (C5) κινήθηκαν στα 7,5-8$/tn, κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας.

Στην πλευρά του Ατλαντικού και στη Βραζιλία, ο αριθμός των μετακινούμενων πλοίων από τη Ν. Αφρική έχει αυξηθεί δημιουργώντας πίεση στους πλοιοκτήτες. Έτσι, σε αρκετές περιπτώσεις οι πλοιοκτήτες έπρεπε να υποχωρήσουν στις απαιτήσεις τους για να κλείσουν. Στο Β. Ατλαντικό φαίνεται πως η αγορά σταθεροποιήθηκε, διατηρώντας όμως το θετικό πρόσημο στις εβδομαδιαίες μεταβολές. Έτσι, οι ναύλοι για τα ταξίδια από Βραζιλία προς την Κίνα κινήθηκαν στα 12,3-12,7 $/tn, κατά μ.ο. (για τη διαδρομή C3), ενώ οι ναύλοι από την Ευρώπη προς την Ασία κυμάνθηκαν στα $ 26-27 Κ/ημέρα (για τη διαδρομή C9) και τα Υπερατλαντικά κυκλικά ταξίδια στα $ 12-13 Κ/ημέρα (για τη διαδρομή C8).

Σχετικά με τα Kamsarmaxes: Στον Ατλαντικό παρατηρήθηκε ηρεμία τόσο στο Νότο (ECSA), όσο και βορειότερα (αμερικανικός κόλπος). Όμοια εικόνα παρατηρήθηκε και στη Β. Ευρώπη και τη Μεσόγειο, όπου η δραστηριότητα ήταν περιορισμένη. Έτσι, οι διαπραγματεύσεις κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Οι ναύλοι για τα ταξίδια από τη Βραζιλία προς την Ασία έκλεισαν στα $ 13,5-14Κ/ημέρα +$ 350-400K BB , από τον Αμερικάνικο Κόλπο προς την Άπω Ανατολή έφτασαν στα $ 15-16Κ/ημέρα +$ 500-600K BB και από τη Β. Ευρώπη προς την Ασία στα $ 19,5-20,5Κ /ημέρα.

Από την άλλη πλευρά, η αγορά του Ειρηνικού ενώ το προηγούμενο διάστημα, εμφάνιση υγιή δραστηριότητα, αυτή την εβδομάδα υποχώρησε, με τη ζήτηση να είναι μειωμένη τόσο από την Ινδονησία και την Αυστραλία, όσο και από το NOPAC. Οι ναύλοι για κυκλικά ταξίδια στη Ν.Α. Ασία-Άπω Ανατολή κινήθηκαν στα $ 12-13Κ /ημέρα.

Για τα SUPRAMAXes-ULTRAMAXes στη Ν.Α. Ασία η κινήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, αφού οι ναυλωτές κράτησαν στάση αναμονής, προκειμένου να ανακόψουν την άνοδο της ναυλαγοράς. Οι ναύλοι των SMXs για ταξίδια μεταξύ Ν.Α. Ασίας και Άπω Ανατολής υποχώρησαν στα 14-15Κ/ημέρα. Βορειότερα, η αγορά της Άπω Ανατολής παρουσίασε πτωτικές τάσεις αφού οι περισσότερες διαδρομές εμφάνισαν πτώση και μόνο προς Ινδία και τα ταξίδια από του CIS, διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα. Οι ναύλοι των SMXs για κυκλικά ταξίδια στο NOPAC μειώθηκαν στα $ 9,5-10,5Κ/ημέρα, για ταξίδια προς την Ινδία διατηρήθηκαν στα $ 9-10Κ/ημέρα και τα ταξίδια της επιστροφής (BH) στα $ 3,5-4,5Κ/ημέρα.

Ο Αραβικός κόλπος και η Δυτική Ινδία εμφάνισαν μειωμένη κινητικότητα, αφού τα φορτία ήταν λιγοστά και ο όγκος των πλοίων διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα. Αρκετοί πλοιοκτήτες επέλεξαν να μετακινηθούν προς νότια Αφρική και Λατινική Αμερική. Οι ναύλοι των SMXs για ταξίδια στην Άπω Ανατολή μειώθηκαν στα $ 12,5-13,5Κ/ημέρα (από Αραβικό Κόλπο (AG) –Δυτική Ινδία (WCI)), για σύντομα ταξίδια μεταξύ Αραβικού Κόλπου –Δυτικής Ινδίας στα $ 11-12Κ/ημέρα και τα ταξίδια προς τη Μεσόγειο στα $ 3,5-4,5Κ/ημέρα.

Στον Ατλαντικό, και ειδικά ο αμερικανικός κόλπος ξεκίνησε υποτονικά, ωστόσο η εικόνα βελτιώθηκε με τον αριθμό των διαθέσιμων πλοίων να είναι περιορισμένος. Οι ναύλοι των SMXs για τα Υπερατλαντικά ταξίδια αυξήθηκαν στα $ 16,5-17,5Κ/ημέρα και προς την Ασία στα $ 22,5-23,5Κ /ημέρα. Η περιοχή της ECSA προχώρησε χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές. Μπορεί να μην υπάρχει η δυναμική του προηγούμενου διαστήματος, αλλά η περιορισμένη διαθέσιμη χωρητικότητα κράτησε την αγορά. Οι ναύλοι των SMXs για ταξίδια προς την Ν.Α. Ασία-Κίνα μειώθηκαν στα $ 13-14/ημέρα + 300-400Κ$ ΒΒ και για τα Υπερατλαντικά ταξίδια (Μεσόγειο / Ευρώπη) έμειναν στα $ 15-16Κ/ημέρα (APS Recalada).

Στην Ευρώπη υπάρχει η αίσθηση ότι η αγορά έχει χάσει τη φορά της. Το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε σε κάποια υπερατλαντικά και προς τη Μεσόγειο ταξίδια. Οι ναύλοι των SMXs για τα κυκλικά-τοπικά ταξίδια υποχώρησαν στα $ 17,5-18,5Κ /ημέρα, για ταξίδια με SCRAP φορτία προς τη Μεσόγειο στα $ 17-18Κ /ημέρα και προς την Ασία στα $ 19,5-20,5Κ /ημέρα. Η αγορά στη Μεσόγειο εμφάνισε ανοδικές τάσεις προς όλες τις διαδρομές. Φαίνεται πως οι πλοιοκτήτες έχουν το πάνω χέρι επιβάλλοντας τον ρυθμό τους στην αγορά.

Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι ένα SMX για ταξίδι από τη Μεσόγειο /Μαύρη Θάλασσα προς την Ασία έκλεινε στα $ 21-22 Κ/ημέρα (παράδοση Canakkale /Μαύρη Θάλασσα), προς τον Αμερικάνικο Κόλπο (USG) στα $ 12-13Κ/ημέρα και μέσα στη Μεσόγειο στα $ 12,5-13,5Κ/ημέρα.