Μηδενικούς ρύπους από τα εμπορικά πλοία θέλει η ΕΕ μέχρι το 2030

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Έτος ορόσημο για τη ναυτιλία το 2030, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς μέχρι τότε θα πρέπει να κάνουν την εμφάνιση τους τα πρώτα ποντοπόρα εμπορικά πλοία μηδενικών ρύπων.

Αυτό τονίζεται στην «Στρατηγική για βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα», που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συνοδευόμενη από ένα σχέδιο δράσης 82 πρωτοβουλιών που θα αποτελέσουν τον οδικό άξονα των ενεργειών της την επόμενη τετραετία.

Η εν λόγω στρατηγική, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΕ, θέτει τα θεμέλια για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επιτευχθεί ο πράσινος και ψηφιακός μετασχηματισμός του συστήματος μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να καταστεί ανθεκτικότερο σε μελλοντικές κρίσεις.

Όπως περιγράφεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η εφαρμογή της στρατηγικής θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών κατά 90 % έως το 2050, η οποία θα επιτευχθεί μέσω ενός έξυπνου, ανταγωνιστικού, ασφαλούς, προσβάσιμου και οικονομικά προσιτού συστήματος μεταφορών.

Ο κ. Φρανς Τίμερμανς, εκτελεστικός αντιπρόεδρος αρμόδιος για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, δήλωσε τα εξής: «Για να επιτευχθούν οι στόχοι μας για το κλίμα, είναι απαραίτητο οι εκπομπές από τον τομέα των μεταφορών να εμφανίσουν σαφή πτωτική τάση.

Η στρατηγική που παρουσιάζουμε εκτιμούμε ότι θα μεταβάλει τον τρόπο με τον οποίο μετακινούνται οι άνθρωποι και τα εμπορεύματα σε ολόκληρη την Ευρώπη και θα διευκολύνει τον συνδυασμό διαφορετικών τρόπων μεταφοράς στο ίδιο ταξίδι.

Θέσαμε φιλόδοξους στόχους για ολόκληρο το σύστημα μεταφορών, ώστε να εξασφαλίσουμε μια βιώσιμη, έξυπνη και ανθεκτική ανάκαμψη από την κρίση της COVID-19.», κατέληξε.