Αγορά Handies: άνοδος για τον Ατλαντικό, πτώση για τον Ειρηνικό

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Ιάκωβος (Jack) Αρχοντάκης Chartering broker Thenamaris (Ships Management) Inc.
Φώτιος –Ευάγγελος Καρλής Market Analyst

Ως προς την αγορά των Handies, η αγορά της Ευρώπης παρέμεινε δυνατή, παρά τη μειωμένη δραστηριότητα, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Ο περιορισμένος αριθμός διαθέσιμων πλοίων και η παρουσία αρκετών ακόμη φορτίων βοήθησαν την αγορά. Οι ναύλοι για τα μεγαλύτερα πλοία της κατηγορίας, για κυκλικά ταξίδια έφτασαν στα $ 12,5-13,5Κ/ημέρα, προς τη Μεσόγειο, με Scrap φορτία, στα $ 14-15Κ/ημέρα και για τα Υπερατλαντικά ταξίδια στα $ 12-13Κ /ημέρα.

Η Μεσόγειος δεν παρουσίασε ιδιαίτερες μεταβολές. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν τα μακρινά ταξίδια προς την Ασία και τη Δυτική Αφρική. Οι ναύλοι των μεγαλύτερων πλοίων (άνω των 36Κ τόνων DWT) για ταξίδια μέσα στη Μεσόγειο αυξήθηκαν στα $ 12-13Κ/ημέρα (παράδοση στο Canakkale), προς την Ευρώπη στα $ 10,5-11,5Κ/ημέρα (παράδοση στο Canakkale), προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού στα $ 10,5-11,5Κ/ημέρα (παράδοση στο Canakkale), και προς την Ασία στα $ 18,5-19,5Κ/ημέρα.

Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Αμερικανικός κόλπος ξεκίνησε ιδιαίτερα δυναμικά με άνοδο προς όλες τις διαδρομές και αυτή η τάση διατηρήθηκε μέχρι το τέλος της εβδομάδας, παρά τους χαμηλότερους ρυθμούς προς το τέλος εβδομάδας. Ενδεικτικά, οι ναύλοι των μεγαλύτερων πλοίων της κατηγορίας για ταξίδια προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού ανέβηκαν στα $ 15,5-16,5Κ /ημέρα και στην Ασία στα $ 22-23Κ /ημέρα.

Ομοίως, κινήθηκε και η αγορά της ECSA, την προηγούμενη εβδομάδα, με γενικότερη άνοδο των ναύλων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εμφάνισαν τα παράκτια ταξίδια. Έτσι, οι ναύλοι των μεγαλύτερων πλοίων από την περιοχή της ECSA για τα Υπερατλαντικά ταξίδια ανέβηκαν στα $ 14,5-15,5Κ/ημέρα (Ευρώπη –Μεσόγειο), προς τη Δυτ. Ακτή της Λατ. Αμερικής (WCSA) στα $ 19,5-20,5Κ/ημέρα και προς την Ασία στα $ 20,5-21,5Κ/ημέρα.

Στον Ειρηνικό, η αγορά υποχώρησε τόσο στο βορρά, όσο και στο Νότο, καθώς Αυστραλία, Νότια Κορέα και Ιαπωνία παρουσίασαν μειωμένη ροή φορτίων. Ωστόσο, οι υπόλοιπες περιοχές έδειξαν κάποια κινητικότητα αλλά οι διαπραγματεύσεις έγιναν χαμηλότερα επίπεδα. Οι ναύλοι των μεγαλύτερων πλοίων της κατηγορίας για κυκλικά ταξίδια στην Άπω Ανατολή έκλεισαν στα $ 8,5-9,5Κ /ημέρα και από τη Ν.Α. Ασία προς Κίνα στα $ 11-12Κ /ημέρα.