Διαγωνισμός για επιδοτούμενη γραμμή Ελλάδας- Κύπρου

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Στις 29 Ιανουαρίου 2021 λήγει η προθεσμία υποβολής προσφορών για την αποκατάσταση της θαλάσσιας επιβατικής σύνδεσης μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας, η οποία επιδοτείται από κυπριακούς κρατικούς πόρους του διαγωνισμού που ανακοίνωσε το Υφυπουργείο Ναυτιλίας Κύπρου.

Μετά τη μαζική έκφραση της υποστήριξης από το ευρύ κοινό, ελήφθη πολιτική απόφαση της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας να ξεκινήσει η διαδικασία αποκατάστασης της ακτοπλοϊκής σύνδεσης, η οποία προηγουμένως λειτουργούσε μέχρι το έτος 2000.

Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας της Κύπρου μετά από έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Ιούνιο του 2020, η οποία έδωσε το πράσινο φως για την παροχή εθνικών κονδυλίων με βάση το γεγονός ότι οι υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών επιβατών μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας αποτελούν Υπηρεσία Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος.
Το εγχείρημα θα επιδοτείται, από εθνικούς πόρους, αξίας έως 5 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, για τη σύμβαση των 36 μηνών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία οι προσφέροντες πρέπει να παρέχουν συνολικά 31 δρομολόγια επιστροφής κάθε χρόνο ως εξής: για τους μήνες Μάιος έως Σεπτέμβριος μία επιστροφή που πλέουν την εβδομάδα, για τους μήνες Οκτώβριο και Απρίλιο μία επιστροφή που πλέουν κάθε δύο εβδομάδες και για τους μήνες Νοέμβριο έως Μάρτιο μία επιστροφή που πλέουν ανά μήνα.

Αντίστοιχα το Ro-Pax πλοίο θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις πλοίων υπο ευρωπαϊκή σημαία της λευκής λίστας του Raris MOU με μεταφορική ικανότητα 200 επιβατών (140 σε περίπτωση που η διάρκεια του ταξιδιού θα είναι μεγαλύτερη από 16 ώρες), και πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους διεθνείς, κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες και κανονισμούς όσον αφορά θέματα ασφάλειας, ασφάλειας και περιβάλλοντος – ανά πάσα στιγμή.

Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας Βασίλειος Δημητριάδης, δήλωσε: «Η Κύπρος, ως νησιωτικό κράτος, δεν πρέπει να εξαρτάται αποκλειστικά από τις αεροπορικές μεταφορές στο πλαίσιο της ηπειρωτικής Ευρώπης. Η θαλάσσια επιβατική σύνδεση αναμένεται να παρέχει εναλλακτική συνδεσιμότητα. Η αποκατάσταση αυτής της ακτοπλοϊκής σύνδεσης μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας θα είναι εξαιρετικά επωφελής για την περιοχή στο σύνολό της, γι’ αυτό και χορηγήθηκε δημόσια επιδότηση”.

Πηγή: the seanation.gr