Δραματική η μείωση της κίνησης στα λιμάνια

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα διακίνησης επιβατών, εμπορευμάτων και κινητών μονάδων στους Ελληνικούς λιμένες του β΄τριμήνου 2020.

Ειδικότερα:

– Η συνολική διακίνηση επιβατών στους Ελληνικούς λιμένες το β΄ τρίμηνο 2020 σε σύγκριση με το β΄ τρίμηνο του 2019 παρουσίασε μείωση κατά 67,0%, ενώ κατά την αντίστοιχη σύγκριση του β΄ τριμήνου 2019 προς το β΄ τρίμηνο 2018 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 2,3% .

– Η συνολική διακίνηση εμπορευμάτων στους Ελληνικούς λιμένες το β΄ τρίμηνο 2020 σε σύγκριση με το β΄ τρίμηνο του 2019 παρουσίασε μείωση κατά 11,5%, ενώ κατά την αντίστοιχη σύγκριση του β΄ τριμήνου 2019 προς το β΄ τρίμηνο 2018 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 4,7% .

– Η συνολική διακίνηση κινητών μονάδων (τροχοφόρων) στους Ελληνικούς λιμένες το β΄ τρίμηνο 2020 σε σύγκριση με το β΄ τρίμηνο του 2019 παρουσίασε μείωση 44,4%, ενώ κατά την αντίστοιχη σύγκριση του β΄ τριμήνου 2019 προς το β΄ τρίμηνο 2018 σημειώθηκε αύξηση κατά 2,7% .