Ενισχύεται η άμυνα σε ζητήματα κυβερνοασφάλειας του ναυτιλιακού τομέα

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Η εταιρεία ABB Marine & Ports εγκαινίασε έναν νέο εργαστηριακό χώρο δοκιμών για την εξέταση απειλών του ναυτιλιακού κυβερνοχώρου.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ανακοίνωση, η λειτουργία του εργαστηρίου κυβερνοασφάλειας της ABB γνωστοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο ψηφιακής ανάπτυξης του ναυτιλιακού τομέα, καθώς οι αυστηρότεροι κανόνες κυβερνοασφάλειας του ΙΜΟ θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του 2021.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΙΜΟ, το νέο εργαστήριο διαθέτει ειδικά σχεδιασμένους τεχνολογικούς πόρους (hardware & software), η αξιοποίηση των οποίων αποσκοπεί στην ενίσχυση των διαδικασιών καταπολέμησης των αυξανόμενων κινδύνων κυβερνοασφάλειας στη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, δεδομένης της συνεχώς αυξανόμενης ενσωμάτωσης νέων «έξυπνων» ψηφιακών συστημάτων, τόσο επί του πλοίου όσο και στη στεριά, ο ΙΜΟ παροτρύνει όλες τις ναυτιλιακές εταιρείες να αξιολογούν τις απειλές του κυβερνοχώρου, μέσω των συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας (SMS), από το 2021 και μετά.

Το δελτίο της εταιρείας αναφέρει ότι το νέο εργαστήριο θα προσφέρει ευέλικτες λύσεις σε ναυτιλιακές εταιρείες αναφορικά με ζητήματα ψηφιοποίησης και κυβερνοασφάλειας. Συγκεκριμένα, μεταξύ των προσφερόμενων υπηρεσιών του νέου εργαστηρίου της ABB Marine & Ports περιλαμβάνονται οι εξής:

  • Ειδική αρχιτεκτονική για την τμηματοποίηση (segmentation) και τον διαχωρισμό (segregation) του δικτύου.
  • Επιβολή πολιτικών ασφαλείας (security policies).
  • Δυνατότητα επίβλεψης της κίνησης του δικτύου και αντιμετώπισης ζητημάτων ευπάθειας.
  • Δυνατότητα συλλογής και διαχείρισης αρχείων καταγραφής ασφαλείας από τα ξεχωριστά μέρη του συστήματος ελέγχου.