Αγορά Handies: Πρωταγωνίστησαν Αμερικάνικος Κόλπος και Νότια Αμερική

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Ιάκωβος (Jack) Αρχοντάκης Chartering broker Thenamaris (Ships Management) Inc.

Φώτιος –Ευάγγελος Καρλής Market Analyst

Ως προς την αγορά των Handies, η αγορά της Ευρώπης διατήρησε τη δυναμική της. Σε κάποιες γραμμές παρατηρήθηκε άνοδος, ενώ σε κάποιες άλλες στασιμότητα, καθώς πολλοί Operators χρησιμοποίησαν δικά τους πλοία για την κάλυψη των αναγκών τους. Οι ναύλοι για τα μεγαλύτερα πλοία της κατηγορίας, για κυκλικά ταξίδια έφτασαν στα $ 13-14Κ/ημέρα, προς τη Μεσόγειο, με Scrap φορτία, στα $ 14,5-15,5Κ/ημέρα και για τα Υπερατλαντικά ταξίδια στα $ 12-13Κ /ημέρα.

Η Μεσόγειος παρέμεινε σταθερή, καθώς η δραστηριότητα διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα. Οι ναύλοι των μεγαλύτερων πλοίων (άνω των 36Κ τόνων DWT) για ταξίδια μέσα στη Μεσόγειο έμειναν στα $ 12-13Κ/ημέρα (παράδοση στο Canakkale), προς την Ευρώπη στα $ 10,5-11,5Κ/ημέρα (παράδοση στο Canakkale), προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού στα $ 10,5-11,5Κ/ημέρα (παράδοση στο Canakkale), και προς την Ασία στα $ 18,5-19,5Κ/ημέρα.

Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Αμερικανικός κόλπος ήταν ανοδικός, για ακόμα μία εβδομάδα. Παρατηρήθηκε κινητικότητα ενόψει της εορταστικής περιόδου, ενώ η προσφορά πλοίων παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα. Ενδεικτικά, οι ναύλοι των μεγαλύτερων πλοίων της κατηγορίας για ταξίδια προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού ανέβηκαν στα $ 16-17Κ /ημέρα και στην Ασία στα $ 22-23Κ /ημέρα.

Η αγορά της ECSA, την προηγούμενη εβδομάδα, παρουσίασε παρόμοια εικόνα με το βορρά και συνέχισε ανοδικά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν τα υπερατλαντικά ταξίδια. Έτσι, οι ναύλοι των μεγαλύτερων πλοίων από την περιοχή της ECSA για τα Υπερατλαντικά ταξίδια ανέβηκαν στα $ 15-16Κ/ημέρα (Ευρώπη –Μεσόγειο), προς τη Δυτ. Ακτή της Λατ. Αμερικής (WCSA) στα $ 20-21Κ/ημέρα και προς την Ασία στα $ 21,5-22,5Κ/ημέρα.

Στον Ειρηνικό, η αγορά διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα, όχι τόσο λόγω της ζήτησης η οποία παρέμεινε αμετάβλητη, αλλά λόγω της προσφοράς πλοίων που ήταν περιορισμένη. Οι ναύλοι των μεγαλύτερων πλοίων της κατηγορίας για κυκλικά ταξίδια στην Άπω Ανατολή και στο NOPAC έκλεισαν στα $ 8,5-9,5Κ /ημέρα και από τη Ν.Α. Ασία προς Κίνα στα $ 10-11Κ /ημέρα.