ΟΛΠ : Μειωμένα έσοδα και κέρδη λόγω κορωνοϊού

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Μειωμένα έσοδα και κέρδη καταγράφει η ΟΛΠ Α.Ε. στο εννεάμηνο του 2020, με τη διοίκηση να του οργανισμού να επισημαίνει τις αρνητικές επιπτώσεις του κορονοϊού που συνέβαλε καθοριστικά στη μείωση της κίνησης φορτίων.

Οι πωλήσεις της ανήλθαν 99,381 εκατ. ευρώ στην περίοδο 01.01.2020‐30.09.2020 και σε 32,878 εκατ. ευρώ κατά το Γ΄ τρίμηνο 2020, έναντι Ευρώ 111,404 εκατ. ευρώ που ήταν τις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2019, παρουσιάζοντας αρνητική μεταβολή κατά 10,79% και 19,47% αντίστοιχα.

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε Ευρώ 45,324 εκατ. ευρώ στην περίοδο 01.01.2020‐30.09.2020 και σε Ευρώ 15,414 εκατ. ευρώ κατά το Γ΄ τρίμηνο 2020, έναντι 57,089 εκατ. ευρώ και 23,075 εκατ. ευρώ στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2019, παρουσιάζοντας αρνητική μεταβολή σε ποσοστό 20,61% και 33,20% αντίστοιχα.

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 23,534 εκατ. ευρώ στην περίοδο 01.01.2020‐ 30.09.2020 και σε 8,013 εκατ. ευρώ κατά το Γ΄ τρίμηνο 2020, έναντι 29,112 εκατ. ευρώ και 13,246 εκατ. ευρώ, στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2019, παρουσιάζοντας πτώση κατά 19,16% και 39,51% αντίστοιχα.