19,4 δισ. και 12,7 δισ. ευρώ για ανάκαμψη της οικονομίας

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 5 λεπτά

Στο φουλ βάζει τις μηχανές το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης για την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που στόχο έχει, μέσω της κινητοποίησης ποσών ύψους 19,4 δισ. ευρώ από επιδοτήσεις και 12,7 δισ. ευρώ από δάνεια, να βάλει την οικονομία σε τροχιά μόνιμης ανάπτυξης και σύγκλισης με την Ευρώπη στη μετά κορωνοϊό εποχή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ναυτεμπορική», για τον λόγο αυτό το Σχέδιο προβλέπει τη μετάβαση σε ένα ψηφιοποιημένο και πράσινο μοντέλο ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές ευρωπαϊκές συστάσεις, σε ό,τι αφορά τις προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις και τις αναγκαίες για την έγκαιρη ολοκλήρωσή τους επενδύσεις, ενώ προσθέτει και νέες πιο φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες αποτελούν μέρος της στρατηγικής ατζέντας της ελληνικής κυβέρνησης, πολλές από τις οποίες περιλαμβάνονται και στην έκθεση της Επιτροπής Πισσαρίδη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτελείται από τέσσερις πυλώνες:

  • Πράσινη μετάβαση.
  • Ψηφιακή μετάβαση.
  • Απασχόληση, δεξιότητες και κοινωνική συνοχή.
  • Ιδιωτικές επενδύσεις, οικονομικός και θεσμικός μετασχηματισμός.

Σε αυτό το πλαίσιο, αποσκοπεί στο να κινητοποιήσει σημαντικές δυνάμεις από τον ιδιωτικό τομέα χρησιμοποιώντας:

  1. σε σημαντικό βαθμό Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα για την πραγματοποίηση δημοσίων επενδύσεων,
  2. Εταιρείες Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών για την πραγματοποίηση έργων ενεργειακής απόδοσης στον δημόσιο τομέα,
  3. συγχρηματοδοτήσεις μέσω ποικίλων χρηματοδοτικών εργαλείων ώστε να συγκεντρώσει σημαντικότατα επιπρόσθετα ιδιωτικά κεφάλαια για τις επιλέξιμες ιδιωτικές επενδύσεις.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι ήδη με το τέλος του 2020 ολοκληρώθηκε ένας πρώτος κύκλος προετοιμασίας του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με την προετοιμασία να αφορά τέσσερις βασικούς άξονες: τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα πρώτα έργα που θα προχρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων με στόχο την ένταξή τους στη συνέχεια στο Ταμείο Ανάκαμψης, τη διαβούλευση των Στρατηγικών Κατευθύνσεων του Σχεδίου Ανάκαμψης, καθώς και τις διαδικασίες τεχνικής προετοιμασίας του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται και σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, οι βασικοί άξονες του Σχεδίου αφορούν:

1. Συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Σε πολιτικό επίπεδο έγιναν 11 συναντήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις οποίες συμμετείχαν τα μέλη της Κυβερνητικής Επιτροπής για την προετοιμασία του Σχεδίου και οι αρμόδιοι ανά τομέα υπουργοί, για επενδύσεις, μεταρρυθμίσεις, έργα και προγράμματα που αφορούν ενέργεια και περιβάλλον, ψηφιακό μετασχηματισμό, υγεία, φορολογία, εργασία, υποδομές, έρευνα και ανάπτυξη, πολιτική προστασία, και άρδευση. Επίσης, έγιναν 34 τεχνικές συναντήσεις για την εξειδίκευση των προτεινόμενων έργων και προγραμμάτων των ανωτέρω τομέων. Στις αρχές Ιανουαρίου θα προχωρήσουν οι συναντήσεις στους υπόλοιπους τομείς δράσεις του Ταμείου, με συμμετοχή και των αρμόδιων κατά περίπτωση υπουργών.

2. Έργα και προγράμματα προς προχρηματοδότηση από τις αρχές του 2021

Επενδυτικά έργα και μεταρρυθμίσεις που έχουν ισχυρή πιθανότητα να υλοποιηθούν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης ξεκινούν πριν από την τελική έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης με ένταξή τους στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Στα έργα και στα προγράμματα αυτά περιλαμβάνονται το νέο «Εξοικονομώ» που θα προχωρήσει εντός της άνοιξης του 2021, τα 200 πρώτα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια, προγράμματα αναδάσωσης, αποκατάστασης εδαφών σε λιγνιτικές περιοχές, δράσεις για την τηλεκπαίδευση, έργα ψηφιακού μετασχηματισμού του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής και της ΑΑΔΕ κ.ά. Τα έργα ξεκινούν αρχές του 2021, δεδομένης της στρατηγικής επιλογής της κυβέρνησης να προχωρήσει γρήγορα η εφαρμογή του Σχεδίου, ώστε να αρχίσουν να επιτυγχάνονται οι αναπτυξιακοί και δημοσιονομικοί στόχοι του επόμενου έτους, πριν από την έγκριση του Σχεδίου Ανάκαμψης που αναμένεται εντός του πρώτου εξαμήνου του 2021. Να σημειωθεί ότι στον κανονισμό του Ταμείου προβλέπεται ότι μπορούν να περιληφθούν έργα, προγράμματα και επενδύσεις από τον Φεβρουάριο του 2020.

3. Διαβούλευση

Η πρώτη φάση της διαβούλευσης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ολοκληρώθηκε την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου. Η ΟΚΕ, ως αρμόδιο θεσμικό όργανο, απέστειλε ήδη τη θετική γνώμη της και αναλυτικές προτάσεις δράσης σε κάθε έναν από τους τέσσερις Πυλώνες Στρατηγικών Κατευθύνσεων του Σχεδίου. Ταυτόχρονα, μέσω του opengov.gr ή κατόπιν πρόσκλησης, κατατέθηκαν 47 σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις από 37 φυσικά και νομικά πρόσωπα και φορείς, πέραν των όσων συμμετείχαν στο πλαίσιο της ΟΚΕ. Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης θα συντάξει τις επόμενες εβδομάδες σχετική έκθεση για τη διαβούλευση, που θα αξιοποιηθεί και στη σύνταξη του τελικού σχεδίου και στη συνέχιση του σχετικού δημόσιου διαλόγου.

4. Τεχνική προετοιμασία για τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης

Μετά τον ορισμό της Διοικούσας Επιτροπής που εποπτεύει την προετοιμασία του Σχεδίου, που αποτελείται από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Θόδωρο Σκυλακάκη, τον υφυπουργό Παρά τω Πρωθυπουργώ Άκη Σκέρτσο, τον γ.γ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρη Σκάλκο, τον οικονομικό σύμβουλο του πρωθυπουργού Αλέξη Πατέλη και τον πρόεδρο του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων Μιχάλη Αργυρού, καθώς και μετά τον ορισμό του Νίκου Μαντζούφα ως διοικητή της σχετικής Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, προχωρούν:

α) η στελέχωση της Υπηρεσίας, όπου ήδη για τις κατ’ ελάχιστον 21 θέσεις που θα προέρχονται από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα έχουν κατατεθεί 117 αιτήσεις από υψηλής επιστημονικής κατάρτισης στελέχη του Δημοσίου,

β) οι διαδικασίες για την πρόσληψη του ανεξάρτητου συμβούλου που θα αξιολογήσει το εύλογο κόστος των έργων και προγραμμάτων και του συμβούλου που θα συνδράμει στην προετοιμασία του τελικού σχεδίου και

γ) η διαδικασία για την επιλογή των γραφείων που θα φιλοξενήσουν τη νέα υπηρεσία, ώστε να ξεκινήσει τη λειτουργία της εντός του πρώτου δεκαημέρου του Ιανουαρίου.

Επισημαίνεται ότι ξεκίνησε ήδη η συνεργασία με τη European Investment Bank (ΕΙΒ) έπειτα από πρωτοβουλία του κ. Σκυλακάκη και ανταλλαγή επιστολών με τον πρόεδρο της EΙΒ Βέρνερ Χόγερ.

«Προχωρούμε με ταχύτητα»

Ο αρμόδιος για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης και αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θόδωρος Σκυλακάκης, αναφερόμενος στην προετοιμασία του Εθνικού Σχεδίου τόνισε: «Η Διοικούσα Επιτροπή, η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου και τα αμέσως εμπλεκόμενα υπουργεία προχωρούμε με ταχύτητα στην προετοιμασία του Σχεδίου Ανάκαμψης, η επιτυχία του οποίου είναι κρίσιμη για την ανάπτυξη και τις δημοσιονομικές επιδόσεις της Ελλάδας για το 2021, αλλά και για τα επόμενα έτη. Στην προετοιμασία του Σχεδίου αξιοποιούμε τις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και των κοινωνικών φορέων και της κοινωνίας των πολιτών, ώστε να έχουμε έγκαιρα καταθέσει ένα ποιοτικό και ρεαλιστικό Σχέδιο Ανάκαμψης της Ελλάδας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς εντός του πρώτου τριμήνου του 2021».

Πηγή: Ναυτεμπορική