ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 4,4% του τζίρου στο λιανικό εμπόριο τον Οκτώβριο του 2020

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Αύξηση 4,4% παρουσίασε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο τον Οκτώβριο του 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2019, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2020 σημείωσε αύξηση 4,1%.

Ο Γενικός Δείκτης Όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές), κατά τον μήνα Οκτώβριο 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2019, παρουσίασε αύξηση 4,7% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2020 αύξηση 4,0%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά τον μήνα Οκτώβριο 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2020 παρουσίασε αύξηση 3,6%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Οκτώβριο 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2020, παρουσίασε αύξηση 3,8%.

Διευκρινίζεται ότι η χρονοσειρά του εποχικά διορθωμένου δείκτη επαναϋπολογίζεται κάθε φορά που προστίθεται μια νέα παρατήρηση και μπορεί να διαφέρει από το 100 στο έτος βάσης, καθώς η εποχική επίδραση δεν είναι ίδια κάθε χρόνο.

Ως εκ τούτου, η εποχικά διορθωμένη χρονοσειρά διαφέρει από την αντίστοιχη που δημοσιεύτηκε στο Δελτίο Τύπου του προηγούμενου μήνα.