Πειραιώς Financial Holdings: Την Πέμπτη η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων, γνωστοποιεί ότι θα υλοποιηθούν τα κάτωθι:

Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021

Έναρξη διαπραγμάτευσης των 394.400.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας “ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS A.E.” (ISIN:GRS014003024), σε συνέχεια της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου λόγω μετατροπής του συνόλου των Υπό Αίρεση Μετατρέψιμων Ομολογιών (CoCos).

Αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας “ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ” (ISIN:GRS065003014) με διανομή 1.787.684 νέων δωρεάν μετοχών στους μετόχους της εταιρίας, σε αναλογία 1 νέα κοινή ονομαστική μετοχή για κάθε 14,0508109934 παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές. Hμερομηνία καταγραφής των δικαιούχων για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021, ενώ η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης είναι η Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021.

Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας “ΟΤΕ Α.Ε.” (ISIN:GRS260333000), λόγω ακύρωσης 9.965.956 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών της.