ΙΟΒΕ: Από την ακτοπλοΐα το 50% των θέσεων εργασίας στα νησιά

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 4 λεπτά

Η μία στις δύο θέσεις εργασίας στα νησιά της χώρας οφείλεται στην ύπαρξη των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, σύμφωνα με σχετική μελέτη του ΙΟΒΕ που παρουσιάστηκε πρόσφατα και αναφέρεται στη συμβολή του ακτοπλοϊκού κλάδου στην περιφερειακή ανάπτυξη.

Στη μελέτη που ένα μέρος της δημοσιεύθηκε πριν από τρεις ημέρες στην εφημερίδα «Ναυτεμπορική» επισημαίνεται ότι η ακτοπλοΐα στηρίζει τις μισές σχεδόν θέσεις εργασίας στις νησιωτικές οικονομίες, ήτοι προσφέρει 257 χιλ., θέσεις εργασίας, ενώ η συνεισφορά στο ΑΕΠ των νησιών φτάνει τα 10,1 δισ. ευρώ (5,5% του ΑΕΠ το 2019).

Η μεγαλύτερη συνεισφορά στο ΑΕΠ καταγράφεται στις περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου, όπου εντοπίζονται περισσότερο από τα 4/5 της συνολικής επίδρασης στην οικονομία των νησιωτικών περιοχών.

Στην Κρήτη

Ειδικότερα, στην Κρήτη η συνεισφορά της επιβατηγού ναυτιλίας εκτιμάται σε 3,5 δισ. ευρώ το 2019, επίδραση που αντιστοιχεί στο 37% του ακαθάριστου προϊόντος στο σύνολο των 4 νομών του νησιού. Αξιοσημείωτη είναι επίσης η συνεισφορά της επιβατηγού ναυτιλίας στην απασχόληση, καθώς η ανάπτυξη του κλάδου υποστηρίζει 103 χιλ. θέσεις εργασίας, μέγεθος το οποίο αντιστοιχεί στο 41% της απασχόλησης του νησιού, εκ των οποίων 8,5 δισ. ευρώ αφορούν την τουριστική ζήτηση, τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση στις νησιωτικές περιοχές και 1,6 δισ. ευρώ την επίδραση από τη ζήτηση για προϊόντα από τους επισκέπτες κατά την παραμονή τους σε κάποιο νησί.

Στο Νότιο Αιγαίο η συνεισφορά της επιβατηγού ναυτιλίας εκτιμάται σε 3,1 δισ. ευρώ το 2019 και περισσότερες από 63 χιλ. θέσεις απασχόλησης. Η επίδραση είναι ισχυρή στα νησιά των Κυκλάδων, καθώς εκτιμάται σε περίπου 2,2 δισ. ευρώ. Στα 18 από τα 24 κατοικημένα νησιά των Κυκλάδων, οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες αποτελούν το μοναδικό μέσο σύνδεσης με την ηπειρωτική Ελλάδα αλλά και μεταξύ τους, ενώ και στα νησιά που διαθέτουν αεροδρόμιο η ακτοπλοϊκή επιβατική κίνηση είναι κατά πολύ υψηλότερη των αφιχθέντων επιβατών με πτήσεις από το εσωτερικό της χώρας. Αντίστοιχα, στα Δωδεκάνησα, η συνολική επίδραση εκτιμάται σε περίπου 866 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 24% του ακαθάριστου προϊόντος της περιοχής.

Στο Βόρειο Αιγαίο

Στα νησιά του Βορείου Αιγαίου η επίδραση αντιστοιχεί στο 35% του ακαθάριστου προϊόντος. Η ποσοστιαία επίδραση είναι μεγαλύτερη στα νησιά της Σάμου και της Ικαρίας (40% του ΑΕΠ), ενώ στη Χίο ανέρχεται στο 30% του ΑΕΠ του νησιού. Αυτή η συμβολή είναι ιδιαίτερα σημαντική εάν λάβουμε υπόψη ότι η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου χαρακτηρίζεται από υψηλό ποσοστό ανεργίας (18% το 2019 έναντι 17% στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας), ενώ κατέχει το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ μεταξύ των δεκατριών περιφερειών της χώρας (11,8 χιλ. ευρώ έναντι 17,2 χιλ. ευρώ στο σύνολο της χώρας).

Η συνολική επίδραση στο ΑΕΠ της Ζακύνθου αντιστοιχεί στο 70% του ακαθάριστου προϊόντος της περιοχής. Σημαντική είναι και η επίδραση στην απασχόληση, καθώς μαζί με τις Κυκλάδες εμφανίζουν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία συνεισφορά στην απασχόληση λόγω του υποστηρικτικού ρόλου της επιβατηγού ναυτιλίας. Αντίστοιχα, η συνολική επίδραση στην Κεφαλονιά εκτιμάται σε 176 εκατ. ευρώ ή 29% του ακαθάριστου προϊόντος του νησιού.

Οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες συνέβαλλαν κατά περίπου 198 εκατ. ευρώ το 2019 στην οικονομία των Σποράδων και κατά 76 εκατ. ευρώ στην οικονομία των νησιών του Αργοσαρωνικού. Τα μεγέθη αυτά αντιπροσωπεύουν το σύνολο, σχεδόν, του ακαθάριστου προϊόντος σε αυτές τις νησιωτικές περιοχές, οι οποίες ως κατά βάση τουριστικοί προορισμοί, βασίζονται σχεδόν αποκλειστικά στην ακτοπλοΐα για την εξυπηρέτησή τους, τονίζει το ΙΟΒΕ.

Το ΕΒΕΠ

Σχολιάζοντας το ΕΒΕΠ την πρόσφατα παρουσιασμένη μελέτη του ΙΟΒΕ για την ακτοπλοΐα της χώρας, επισημαίνει ότι βρίσκεται στην «ίδια ρότα» με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ) ως προς το ζήτημα της αξιοποίησης όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων για τη στήριξη του τομέα. Η σημασία της ακτοπλοΐας για τις νησιωτικές οικονομίες αλλά και για τη διασφάλιση της εδαφικής συνοχής της χώρας έχει φωτιστεί δεόντως τόσο από τη μελέτη του ΙΟΒΕ όσο και από τις ετήσιες μελέτες-αναλύσεις της XRTC.

Ο ακτοπλοϊκός στόλος απασχολεί μεγάλο αριθμό του ναυτεργατικού δυναμικού της χώρας, συμβάλλει στη διατήρηση επίσης μεγάλου αριθμού θέσεων εργασίας στην ξηρά, σε υποστηρικτικές προς το πλοίο υπηρεσίες, αλλά και στο ευρύτερο «Maritime Hellas» cluster των δραστηριοτήτων που αφορούν το πλοίο, τονίζει το ΕΒΕΠ. Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ Βασίλης Κορκίδης επισημαίνει ότι «το ΕΒΕΠ υποστηρίζει, και θα συνεχίσει να στηρίζει, τις ναυπηγοεπισκευαστικές και μεταφορικές δραστηριότητες που ενυπάρχουν στην επιβατηγό ναυτιλία, στοχεύοντας στην προοπτική ανάπτυξης και ανανέωσης του ακτοπλοϊκού μας στόλου. Η συνεισφορά της ακτοπλοΐας στην ελληνική οικονομία με 13,6 δισ. ευρώ ή 7,4% του ΑΕΠ και με 8,5% συμμετοχή στην απασχόληση, εάν στηριχθεί όπως σε άλλες χώρες της Ε.Ε. με κοινοτικά κονδύλια, έχει μεγάλες δυνατότητες μεγέθυνσης».

Πηγή: Ναυτεμπορική