Μειώθηκαν οι ακάλυπτες επιταγές λόγω του κορωνοϊού

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Μικρή μείωση κατέγραψαν οι ακάλυπτες επιταγές και οι απλήρωτες συναλλαγματικές το 2020 σε σχέση με το 2019.

Σύμφωνα με το Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων της «Τειρεσίας» η αξία των ακάλυπτων επιταγών και απλήρωτων συναλλαγματικών στο δωδεκάμηνο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2020 διαμορφώθηκε στα 129 εκατ. ευρώ, από 142,8 εκατ. ευρώ στο δωδεκάμηνο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2019 και 151,51 εκατ. ευρώ στο δωδεκάμηνο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2018.

Οι ακάλυπτες επιταγές στο διάστημα Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2020 ανήλθαν στα 96,4 εκατ. ευρώ από 108,9 εκατ. ευρώ στο διάστημα Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2019 και 113 εκατ. ευρώ στο δωδεκάμηνο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2018.

Οι ακάλυπτες επιταγές που σφραγίσθηκαν μέσα στο 2020 ανήλθαν σε 7.326 τεμάχια, από 8.286 τεμάχια το 2019, 8.893 τεμάχια το 2018 και 9.140 τεμάχια το 2017.

Οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν στο διάστημα Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2020 στα 26,5 εκατ. ευρώ.

Οι απλήρωτες συναλλαγματικές είχαν διαμορφωθεί στο διάστημα Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2019 στα 33,9 εκατ. ευρώ, από 38,1 εκατ. ευρώ στο δωδεκάμηνο του 2018 και από 30,3 εκατ. ευρώ στο διάστημα Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2017.

Συνολικά οι απλήρωτες συναλλαγματικές που σφραγίσθηκαν στο δωδεκάμηνο 2020 ανήλθαν σε 18.402 τεμάχια, από 17.295 τεμάχια το 2019, 20.769 τεμάχια το 2018 και 25.636 τεμάχια το 2017.

Η μείωση των ακάλυπτων επιταγών σχετίζεται με τις διευκολύνσεις που έχει λάβει η κυβέρνηση για τις επιχειρήσεις που έχουν εκδώσει επιταγές και πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού.

Με το νόμο 4753/2020 οι επιχειρήσεις που έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους ή πλήττονται από την κρίση του κορωνοϊού και ανήκουν σε συγκεκριμένους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) οι οποίοι έχουν γνωστοποιηθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), έχουν ενταχθεί σε ειδικό καθεστώς προσωρινής αναστολής της εμφάνισης, πληρωμής και σφράγισης των αξιογράφων τους και έχουν τη δυνατότητα να παρατείνουν την προθεσμία πληρωμής ορισμένων επιταγών τους για 75 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσής τους.