Άνοδος των Capes – Μεικτές τάσεις στα άλλα μεγέθη

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 4 λεπτά

Ιάκωβος (Jack) Αρχοντάκης Chartering broker Thenamaris (Ships Management) Inc.
Φώτιος –Ευάγγελος Καρλής Market Analyst

Η αγορά ξηρού φορτίου είδαμε να συνεχίζει τη θετική πορεία της, με το γενικό δείκτη της ναυλαγοράς, BDI, να καταγράφει αύξηση 148 μονάδων, την τελευταία εβδομάδα, και να κλείνει στις 1754 μονάδες την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου.

Ας δούμε, αναλυτικότερα, πως κινήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα η αγορά ξηρού φορτίου ανά μέγεθος πλοίου, ξεκινώντας από τα CAPEs.

Στην Ασία, η αγορά του ειρηνικού η εβδομάδα ξεκίνησε με πολλές προσδοκίες για τους πλοιοκτήτες, οι οποίες όμως γρήγορα διαψεύστηκαν, εξαιτίας της νευρικότητας που παρατηρήθηκε στην αγορά. Τα κακά νέα είναι ότι οι κακές καιρικές συνθήκες στη βόρεια Κίνα έχουν προκαλέσει πολλά προβλήματα στα λιμάνια. Τα καλά νέα είναι ότι ο κρύος καιρός αναμένεται να φέρει αύξηση της ζήτησης θερμικού άνθρακα στην Κίνα. Έτσι, τα επίπεδα των ναύλων στη διαδρομή Αυστραλία -Κίνα (C5) κινήθηκαν στα 8,5-9$/tn, κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας.

Ο Ατλαντικός συνέχισε την ανοδική του πορεία με αυξημένη δραστηριότητα και σταθερή ροή φορτίων. Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο τα υπερατλαντικά ταξίδια όσο για τα ταξίδια προς την Ασία μέσα σε ένα μήνα έχουν σημειώσει άνοδο 15-20Κ $. Έτσι, οι ναύλοι για τα ταξίδια από Βραζιλία προς την Κίνα κινήθηκαν στα 19-20 $/tn, κατά μ.ο. (για τη διαδρομή C3), ενώ οι ναύλοι από την Ευρώπη προς την Ασία κυμάνθηκαν στα $ 44,5-45,5Κ/ημέρα (για τη διαδρομή C9) και τα Υπερατλαντικά κυκλικά ταξίδια στα $ 29-30Κ/ημέρα (για τη διαδρομή C8).

Σχετικά με τα Kamsarmaxes, Ατλαντικός ήταν ενεργός, τόσο στο βορρά όσο και στο Νότο, με πολλές εξαγωγές, και κατ’ επέκταση μεταφορές, σιτηρών. Επίσης, ο αμερικανικός κόλπος και η Βαλτική προσέφεραν ένα επιπλέον bonus για σύντομα τοπικά ταξίδια, ενώ η Μαύρη θάλασσα ήταν επίσης δραστήρια. Η περιοχή της ECSA ξεκίνησε δυναμικά αλλά από την Τετάρτη και μετά βρέθηκε υπό πίεση. Οι ναύλοι για τα ταξίδια από τη Βραζιλία προς την Ασία έκλεισαν στα $ 14,5-16Κ/ημέρα +$ 450-600K BB , από τον Αμερικάνικο Κόλπο προς την ίδια κατεύθυνση στα $ 14-15Κ /ημέρα (με παράδοση στην Άπω Ανατολή) και τα κυκλικά ταξίδια στην Ευρώπη έφτασαν στα $ 17-18Κ/ημέρα.

Από την άλλη πλευρά, στον Ειρηνικό, η Ινδονησία συνέχισε να κρατάει τα ηνία της αγοράς με μεγάλο αριθμό φορτίων άνθρακα, καθώς όπως και στα μικρότερα μεγέθη, οι κακές καιρικές συνθήκες αύξησαν τη ζήτηση άνθρακα στην Κίνα. NOPAC και Αυστραλία συνέχισαν σε χαμηλότερους ρυθμούς, αλλά διατηρώντας το θετικό πρόσημο. Οι ναύλοι για κυκλικά ταξίδια στη Ν.Α. Ασία-Άπω Ανατολή κινήθηκαν στα $ 12,5-13,5Κ /ημέρα.

Για τα SUPRAMAXes-ULTRAMAXes στη Ν.Α. Ασία η αγορά συνέχισε τη θετική πορεία των προηγούμενων ημερών. Οι χαμηλές θερμοκρασίες και οι καλές τιμές του άνθρακα ενίσχυσαν το εμπόριο του άνθρακα προς την Κίνα. Οι ναύλοι των SMXs για ταξίδια μεταξύ Ν.Α. Ασίας και Άπω Ανατολής έφτασαν στα 13-14Κ/ημέρα. Βορειότερα, η Άπω Ανατολή διατήρησε τη δυναμική της και αύξησε τα επίπεδα των ναύλων της. Υπάρχουν ακόμα πολλές απαιτήσεις ακάλυπτες για το 2ο μισό του Ιανουαρίου, ενώ ο αριθμός των πλοίων είναι περιορισμένος. Οι ναύλοι των SMXs για κυκλικά ταξίδια στην Άπω Ανατολή και στο NOPAC κινήθηκαν στα $ 9-10Κ/ημέρα, για ταξίδια προς την Ινδία στα $ 7,5-8,5Κ/ημέρα και τα ταξίδια της επιστροφής (BH) στα $ 4-5Κ/ημέρα.

Ο αραβικός κόλπος και η Δυτική Ινδία παρουσίασαν νέες απαιτήσεις και ο αριθμός των πλοίων υποχώρησε. Έτσι, οι ναύλοι προς όλες τις κατευθύνσεις κινήθηκαν ανοδικά. Οι ναύλοι των SMXs για ταξίδια στην Άπω Ανατολή αυξήθηκαν στα $ 14,5-15,5Κ/ημέρα (από Αραβικό Κόλπο (AG) –Δυτική Ινδία (WCI)), για σύντομα ταξίδια μεταξύ Αραβικού Κόλπου –Δυτικής Ινδίας στα $ 13-14Κ/ημέρα και τα ταξίδια προς τη Μεσόγειο στα $ 5-6Κ/ημέρα.

Στον Ατλαντικό και ειδικά ο Αμερικανικός κόλπος, ενώ ξεκίνησε με καλές προοπτικές, όμως στο τέλος εβδομάδας δέχτηκε πιέσεις με τους ναύλους να κλείνουν στα ίδια επίπεδα ίσως και χαμηλότερα. Οι ναύλοι των SMXs για τα Υπερατλαντικά ταξίδια υποχώρησαν στα $ 18-19Κ/ημέρα και προς την Ασία στα $ 23,5-24,5Κ /ημέρα. Η περιοχή της ECSA παρουσίασε μεικτές τάσεις, καθώς τα ταξίδια προς την Ασία κινήθηκαν ανοδικά, ενώ τα υπερατλαντικά πτωτικά, λόγω της μειωμένης δραστηριότητας. Οι ναύλοι των SMXs για ταξίδια προς την Ν.Α. Ασία-Κίνα αυξήθηκαν στα $ 14-15/ημέρα + 400-500Κ$ ΒΒ και για τα Υπερατλαντικά ταξίδια (Μεσόγειο / Ευρώπη) υποχώρησαν στα $ 14,5-15,5Κ/ημέρα (APS Recalada).

Η αγορά της Ευρώπης συνέχισε δυναμικά με οδηγό τα φορτία σκραπ προς την Ανατολική Μεσόγειο και τα λιπάσματα από τη Βαλτική. Οι ναύλοι των SMXs για τα κυκλικά-τοπικά ταξίδια κινήθηκαν στα $ 23-24Κ /ημέρα, για ταξίδια με SCRAP φορτία προς τη Μεσόγειο στα $ 20,5-21,5Κ /ημέρα και προς την Ασία στα $ 23,5-24,5Κ /ημέρα.

Η αγορά στη Μεσόγειο διατήρησε τις ανοδικές τάσεις της, με την προσφορά χωρητικότητας να είναι περιορισμένη και σταθερή ροή φορτίων. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι ένα SMX για ταξίδι από τη Μεσόγειο /Μαύρη Θάλασσα προς την Ασία έκλεινε στα $ 23-24 Κ/ημέρα (παράδοση Canakkale /Μαύρη Θάλασσα), προς τον Αμερικάνικο Κόλπο (USG) στα $ 11,5-12,5Κ/ημέρα και μέσα στη Μεσόγειο στα $ 13-14Κ/ημέρα.