ΤτΕ: Η ζημιά που υπέστη ο τουρισμός εκτίναξε το έλλειμμα ισοζυγίου

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 3 λεπτά

Έλλειμμα 10,5 δισ. ευρώ παρουσίασε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών στο 11μηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2020 κυρίως λόγω του πλήγματος που δέχθηκε ο τουρισμός λόγω πανδημίας το 2020, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Έτσι, το έλλειμμα ήταν κατά 8,4 δισ. ευρώ μεγαλύτερο από εκείνο της ίδιας περιόδου του 2019.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται εξ ολοκλήρου στη μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από τον περιορισμό (κατά 4,2 δισεκ. ευρώ) του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών, καθώς και τη βελτίωση, αν και μικρότερη, των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων.

Ο περιορισμός του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται στο γεγονός ότι οι εξαγωγές μειώθηκαν λιγότερο από τις εισαγωγές. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 5,7% σε τρέχουσες τιμές (ενώ αυξήθηκαν κατά 12,1% σε σταθερές τιμές), λόγω της μείωσης της αξίας των εξαγωγών καυσίμων, η οποία αντανακλά την πτώση των τιμών του πετρελαίου. Οι εξαγωγές χωρίς καύσιμα παρέμειναν σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με το Νοέμβριο του 2019 τόσο σε τρέχουσες όσο και σε σταθερές τιμές. Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 9,1% σε τρέχουσες τιμές (παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες σε σταθερές τιμές), κυρίως λόγω της μείωσης της αξίας των εισαγωγών καυσίμων.

Ο περιορισμός του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται κυρίως στη μείωση των καθαρών εισπράξεων από μεταφορές και ταξιδιωτικές υπηρεσίες, ενώ το ισοζύγιο λοιπών υπηρεσιών κατέγραψε πλεόνασμα, έναντι ελλείμματος το Νοέμβριο του 2019. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι σχετικές εισπράξεις μειώθηκαν κατά 81,1% και 80,8% αντίστοιχα σε σχέση με τον περυσινό Νοέμβριο. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου μεταφορών μειώθηκε, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών εισπράξεων από θαλάσσιες μεταφορές (κατά 22,8%).

Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων μειώθηκε το Νοέμβριο του 2020, κυρίως λόγω της βελτίωσης στο ισοζύγιο επενδύσεων από τόκους, μερίσματα και κέρδη. Το έλλειμμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων αυξήθηκε, λόγω της επιδείνωσης στο ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης.

Ιανουάριος – Νοέμβριος

Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2020, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εμφάνισε έλλειμμα 10,5 δισεκ. ευρώ, κατά 8,4 δισεκ. ευρώ μεγαλύτερο από εκείνο της ίδιας περιόδου του 2019. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται εξ ολοκλήρου στη μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από τον περιορισμό (κατά 4,2 δισεκ. ευρώ) του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών, καθώς και τη βελτίωση, αν και μικρότερη, των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων.

Ο περιορισμός του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών προέρχεται από τη μεγαλύτερη σε απόλυτο μέγεθος και με ταχύτερο ρυθμό μείωση των εισαγωγών σε σχέση με τη μείωση των εξαγωγών. Ειδικότερα, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 12,1% σε τρέχουσες τιμές (4,2% σε σταθερές τιμές). Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 15,3% σε τρέχουσες τιμές (-5% σε σταθερές τιμές). Επισημαίνεται ότι η εξέλιξη των εξαγωγών και των εισαγωγών σε τρέχουσες τιμές αντανακλά σε μεγάλο βαθμό τη μείωση της αξίας των εξαγωγών και εισαγωγών καυσίμων, αντίστοιχα, ως αποτέλεσμα της πτώσης των διεθνών τιμών του πετρελαίου.

Η σημαντική μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στην επιδείνωση πρωτίστως του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών και δευτερευόντως του ισοζυγίου μεταφορών, ενώ το ισοζύγιο των λοιπών υπηρεσιών βελτιώθηκε. Τόσο οι εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες όσο και οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών μειώθηκαν κατά 76,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Οι εισπράξεις από μεταφορές μειώθηκαν κατά 19,2%.
Ισοζύγιο Κεφαλαίων

Το Νοέμβριο του 2020, το ισοζύγιο κεφαλαίων παρουσίασε πλεόνασμα 345 εκατ. ευρώ, διευρυμένο κατά 87 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2020, το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαίων διαμορφώθηκε στα 2,2 δισεκ. ευρώ, κατά 1,7 δισεκ. ευρώ μεγαλύτερο σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2019, λόγω της αύξησης των μεταβιβάσεων από την ΕΕ προς τη γενική κυβέρνηση.