Επιστροφές φόρων «μαμούθ» σε εκατοντάδες χιλιάδες μισθωτούς

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 3 λεπτά

Επιστροφές φόρων σε εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα φέρνουν οι εισοδηματικές απώλειες που υπέστησαν οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι κατά τη διάρκεια του 2020, εξαιτίας των μέτρων που ελήφθησαν από την κυβέρνηση.

Στην εξέλιξη αυτή θα συμβάλει και η σημαντική μείωση των συντελεστών φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, που ισχύει για τα εισοδήματα του 2020.

Οι καραντίνες που επιβλήθηκαν εντός του προηγουμένου έτους είχαν ως συνέπεια περισσότεροι από 1.700.000 μισθωτοί εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα να τεθούν σε αναστολή συμβάσεων εργασίας για χρονικά διαστήματα από 3 έως και 10 μήνες.

Οι φορολογούμενοι αυτοί θα εμφανίσουν σημαντικά μειωμένα φορολογητέα εισοδήματα, καθώς τα επιδόματα που έχουν εισπράξει δεν φορολογούνται.

H  παρακράτηση φόρου για όσους μήνες αυτοί εργάζονταν κανονικά, έγινε ωσάν οι αποδοχές τους να ήταν σε ετήσια βάση ίδιες με τα επίπεδα στα οποία είχαν διαμορφωθεί πριν ξεσπάσει η πανδημία του κορωνοϊού.

Όμως τα ποσά των φόρων που αναλογούν στα -σημαντικά μειωμένα- ετήσια φορολογητέα εισοδήματα του 2020 είναι, τελικά, πολύ μικρότερα από αυτά που παρακρατήθηκαν συνολικά στη διάρκεια του 2020.

Συνεπώς τα επιπλέον ποσά που παρακρατήθηκαν θα πρέπει να επιστραφούν από το Δημόσιο στους εργαζόμενους με την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων που θα υποβάλλουν φέτος.

Παράδειγμα

Για παράδειγμα, ιδιωτικός υπάλληλος με μηνιαίο φορολογητέο μισθό 1.500 ευρώ εργάσθηκε τους 6 από τους 12 μήνες του 2020 ενώ τους υπόλοιπους 6 μήνες η σύμβαση εργασίας του είχε τεθεί σε αναστολή.

Τους μήνες που εργάστηκε, στους μισθούς που έλαβε, καθώς επίσης και στα επιδόματα εορτών και αδείας που εισέπραξε, οι κρατήσεις φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης υπολογίστηκαν με αναγωγή των μηνιαίων αποδοχών του σε ετήσιες κατόπιν πολλαπλασιασμού των μηνιαίων αποδοχών του με τον αριθμό 14, δηλαδή με τον αριθμό των μηνών για τους οποίους είχε υποτεθεί ότι θα ελάμβανε κανονικούς μισθούς.

Επομένως, κατά τη διάρκεια του 2020 παρακρατήθηκαν από τις αποδοχές του φόρος εισοδήματος 1.498,86 ευρώ και ειδική εισφορά αλληλεγγύης 129,14 ευρώ, δηλαδή συνολικά 1.628 ευρώ.

Το ποσό αυτό αναλογεί σε ετήσιο εισόδημα 21.000 ευρώ. Όμως, τελικά ο εργαζόμενος αυτός έλαβε τελικά 12.600 ευρώ, στα οποία αναλογεί φόρος εισοδήματος 695 ευρώ και ειδική εισφορά αλληλεγγύης μόλις 13,20 ευρώ, δηλαδή συνολικά 708,20 ευρώ.

Η διαφορά που θα πρέπει να του καταβληθεί φέτος ως επιστροφή φόρου, ανέρχεται σε 919,80 ευρώ (1.620 ευρώ μείον 708,20 ευρώ).

ΤΙ ΠΟΣΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΟΣΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2020, ΛΟΓΩ COVID

ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ ΤΕΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΕΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΕΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ)
1.250,00 126,64 1.013,14 8,64 69,14 10.500,00 233,00 -849,28
1.500,00 187,36 1.498,86 16,14 129,14 12.600,00 695,00 13,20 -919,80
1.600,00 217,36 1.738,86 21,14 169,14 13.440,00 879,80 31,68 -996,52
1.700,00 247,36 1.978,86 26,14 209,14 14.280,00 1.064,60 50,16 – 1.073,24
1.800,00 277,36 2.218,86 31,14 249,14 15.120,00 1.249,40 68,64 – 1.149,96
1.900,00 307,36 2.458,86 36,14 289,14 15.960,00 1.434,20 87,12 – 1.226,68
2.000,00 337,36 2.698,86 41,14 329,14 16.800,00 1.619,00 105,60 – 1.303,40
2.100,00 367,36 2.938,86 46,14 369,14 17.640,00 1.803,80 124,08 – 1.380,12
2.200,00 401,93 3.215,43 52,00 416,00 18.480,00 1.988,60 142,56 – 1.500,27
2.300,00 439,93 3.519,43 58,50 468,00 19.320,00 2.173,40 161,04 – 1.652,99
2.400,00 477,93 3.823,43 65,00 520,00 20.160,00 2.358,20 184,00 – 1.801,23
2.500,00 515,93 4.127,43 71,50 572,00 21.000,00 2.543,00 226,00 – 1.930,43