Άνοιξε η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για το Ε9

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή Δηλώσεων Ε9 έτους 2022που αναφέρεται σε μεταβολές περιουσιακής κατάστασης που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2020 και μετά.

Μέσω αυτής της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, τα Φυσικά Πρόσωπα μπορούν να υποβάλλουν:

*Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) διαρκούς ενημέρωσης

*Αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 για τα έτη 2010 και μετά

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα:

*Εκτύπωσης ατομικού εκκαθαριστικού σημειώματος Φ.Α.Π. για τα έτη 2010 έως 2013 και πράξης Διοικητικού/Διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α για τα έτη 2014 και μετά, εφόσον έχουν εκδοθεί.

*Έκδοσης Πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. στο τρέχον έτος.