Ταραντίλης: Τρία νέα χρηματοδοτικά προγράμματα για τη στήριξη της νησιωτικής Ελλάδας

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Αναφορικά με το νομοθετικό έργο της κυβέρνησης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Χρ. Ταραντίλης αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας.

Όπως επεσήμανε, “δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη και την ανάπτυξη της νησιωτικής Ελλάδας. Έμπρακτη απόδειξη αποτελεί το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που κατατέθηκε και συζητείται στη Βουλή με στόχο μια νέα δυναμική ώθηση στην αναπτυξιακή πορεία των νησιών μας.

Δημιουργούνται, για το σκοπό αυτό, τρία νέα χρηματοδοτικά προγράμματα:

Πρώτον: Το πρόγραμμα “Νέαρχος” που προβλέπει τη χρηματοδότηση έργων δημοσίου χαρακτήρα για λιμενικές υποδομές, καθώς και υποδομές και δίκτυα νερού, ενέργειας και θαλάσσιων μεταφορών μέσω δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Δεύτερον: Το “πρόγραμμα χρηματοδότησης νησιωτικής επιχειρηματικότητας”, που θα καλύψει, με πόρους από το ΕΣΠΑ και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων τις ανάγκες πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε νησιωτικές Περιφέρειες και δραστηριοποιούνται σε τομείς της θαλάσσιας οικονομίας.

Και τρίτον: Το “Ταμείο Θαλάσσιας- Γαλάζιας Οικονομίας”, που έχει ως στόχο την προώθηση – μέσω εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων – της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, με έμφαση στη ναυτιλιακή τεχνολογία, τον ναυτιλιακό και ναυπηγικό εξοπλισμό, την ανάπτυξη εφαρμογών και τη χρήση της τεχνολογίας στους τομείς αυτούς”.