Σήμερα η καταβολή του επιδόματος και δώρου Χριστουγέννων

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Πιστώνονται σήμερα το απόγευμα, τα ποσά για το δώρο Χριστουγέννων, την αποζημίωση ειδικού σκοπού και τον μισθό από τη ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, εγκρίθηκε η δαπάνη ύψους 59.120.963,18€ στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται σε 756.980 ως εξής:

α) Σε καταβολή του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020 που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό ύψους 46.217.069,93€ στους δικαιούχους, το σύνολο των
οποίων ανέρχεται σε 727.147.

β) Σε αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων, προκειμένου για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 12.037.901,25 € στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους 28.181.

γ) Σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις των εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις-εργοδότες κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων, καθώς σε επιχειρήσεις-εργοδότες τουριστικών λεωφορείων, προκειμένου για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 63.714 €, στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους 134.

δ) Σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις των επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγών και τουριστικών συνοδών, προκειμένου για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 802.278 € στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους 1.518.