Σκεπτικισμός λόγω COVID-19 για την γραμμή Ελλάδος – Κύπρου

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Παρά το ενδιαφέρον που επέδειξαν εν δυνάμει υποψήφιοι για το τεύχος του Ανοικτού Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού για τη Θαλάσσια Σύνδεση Κύπρου-Ελλάδας που θα λάμβανε κρατική επιδότηση ύψους μέχρι 5 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως τελικά ως τώρα δεν έχει υποβληθεί καμιά προσφορά.

Όπως αναφέρει το υφυπουργείο Ναυτιλίας Κύπρου, σε σχετική ανακοίνωση του :”Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν στις 29.01.2021, στις 12:00″ και ως εκείνη την ώρα δεν είχε υποβληθεί καμιά προσφορά.

Τα έγγραφα διαγωνισμού συντάχθηκαν με την καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ μετά την συνέντευξη τύπου που δόθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο 24 ανεξάρτητοι ιδιωτικοί φορείς επέδειξαν ενδιαφέρον να εξασφαλίσουν το τεύχος του διαγωνισμού.

“Η μη υποβολή προσφορών με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενδεχομένως να οφείλεται στις οικονομικά αβέβαιες επικρατούσες συνθήκες ως απόρροια της πανδημίας COVID-19 οι οποίες αναμφίβολα επηρεάζουν και τον τομέα της ναυτιλίας, ιδιαίτερα τους κλάδους των επιβατηγών και οχηματαγωγών πλοίων.

Το όλο εγχείρημα της Θαλάσσιας Σύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας θα επαναξιολογηθεί όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες και αφού μεσολαβήσουν επαφές με τη ναυτιλιακή βιομηχανία, αλλά πάντα με γνώμονα τη διατήρηση της ισορροπίας ανάμεσα στην εξυπηρέτηση της Υπηρεσίας Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) και της αναγκαίας και ορθολογιστικής διάθεσης του δημόσιου χρήματος», καταλήγει η ανακοίνωση του Υφυπουργείου Ναυτιλίας της Κύπρου.