ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 9,3% στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας το 2020

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Μειωμένο 9,3% ήταν το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας το 2020, μετά και τη νέα πτώση κατά 2,3% τον περασμένο Δεκέμβριο, παρά την αύξηση της αξίας των εξαγωγών τον συγκεκριμένο μήνα.

Ειδικότερα, από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές συναλλαγές προκύπτουν τα εξής:

Η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 4.439,8 εκατ. ευρώ τον μήνα 2020 έναντι 4.544,2 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2019, παρουσιάζοντας μείωση 2,3% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 19,5 εκατ. ευρώ ή 0,6%, ενώ τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 31,7 εκατ. ευρώ ή 1%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών ανήλθε στο ποσό των 2.979,8 εκατ. ευρώ έναντι 2.907,8 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο 2019, παρουσιάζοντας αύξηση 2,5% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 255,1 εκατ. ευρώ ή 12,9%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 187,7 εκατ. ευρώ ή 9,5%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 1.460,0 εκατ. ευρώ έναντι 1.636,4 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο 2019, παρουσιάζοντας μείωση 10,8% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 235,6 εκατ. ευρώ ή 16,9%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 156,0 εκατ. ευρώ ή 11,9%).

Το δωδεκάμηνο πέρυσι, η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 48.621,7 εκατ. ευρώ έναντι 55.847,3 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2019, παρουσιάζοντας μείωση 12,9% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 2.026,4 εκατ. ευρώ ή 4,9%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 1.788,0 εκατ. ευρώ ή 4,4%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών ανήλθε στο ποσό των 30.705,3 εκατ. ευρώ έναντι 33.866,9 εκατ. ευρώ το 2019, παρουσιάζοντας μείωση 9,3% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 738,8 εκατ. ευρώ ή 3,2%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 675,0 εκατ. ευρώ ή 2,9%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 17.916,4 εκατ. ευρώ έναντι 21.980,4 εκατ. ευρώ το 2019, παρουσιάζοντας μείωση 18,5% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 2.765,2 εκατ. ευρώ ή 15,3%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 2.463,0 εκατ. ευρώ ή 13,9%).