Νέα άνοδος για τα Handies

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Ιάκωβος (Jack) Αρχοντάκης Chartering broker Thenamaris (Ships Management) Inc.
Φώτιος –Ευάγγελος Καρλής Market Analyst

Ως προς την αγορά των Handies, η αγορά της Ευρώπης παρουσίασε πλειάδα φορτίων κυρίως προς τη Μεσόγειο. Υπάρχει ακόμα έλλειψη πλοίων, έτσι κάποιες απαιτήσεις καλύφθηκαν με πλοία από τη Δυτική Μεσόγειο. Οι ναύλοι για τα μεγαλύτερα πλοία της κατηγορίας, για κυκλικά ταξίδια έφτασαν στα $ 16,5-17,5Κ/ημέρα, προς τη Μεσόγειο, με Scrap φορτία, στα $ 16-17Κ/ημέρα και για τα Υπερατλαντικά ταξίδια στα $ 14,5-15,5Κ /ημέρα.

Η Μεσόγειος συνέχισε ανοδικά, με αρκετά φορτία προς την άλλη πλευρά του ατλαντικού. Επίσης, η προσφορά χωρητικότητας διατηρήθηκε σε χαμηλά επίπεδα, καθώς η Ευρώπη απορρόφησε μέρος αυτής. Οι ναύλοι των μεγαλύτερων πλοίων (άνω των 36Κ τόνων DWT) για ταξίδια μέσα στη Μεσόγειο ανέβηκαν στα $ 17,5-18,5Κ/ημέρα (παράδοση στο Canakkale), προς την Ευρώπη μειώθηκε στα $ 15-16Κ/ημέρα (παράδοση στο Canakkale), προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού έμειναν στα $ 14-15Κ/ημέρα (παράδοση στο Canakkale) και προς την Ασία στα $ 22-23Κ/ημέρα.

Η άλλη πλευρά του Ατλαντικού και ειδικά ο Αμερικανικός Κόλπος δέχτηκε πιέσεις, ωστόσο διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα, κυρίως λόγω των υπερατλαντικών ταξιδιών. Ενδεικτικά, οι ναύλοι των μεγαλύτερων πλοίων της κατηγορίας για ταξίδια προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού διατηρήθηκαν στα $ 16-17Κ /ημέρα και στην Ασία στα $ 23-24Κ /ημέρα.

Η αγορά της ECSA, την προηγούμενη εβδομάδα, συνέχισε τη θετική της πορεία, με τη βόρεια Βραζιλία να είναι ιδιαιτέρως ενεργή. Έτσι, οι ναύλοι των μεγαλύτερων πλοίων από την περιοχή της ECSA για τα Υπερατλαντικά ταξίδια αυξήθηκαν στα $ 15-16Κ/ημέρα (Ευρώπη –Μεσόγειο), προς τη Δυτ. Ακτή της Λατ. Αμερικής (WCSA) έμειναν στα $ 20,5-21,5Κ/ημέρα και προς την Ασία στα $ 21-22Κ/ημέρα.

Στον Ειρηνικό, η αγορά έδειξε οριακές μεν, αλλά ανοδικές τάσεις. Μάλιστα, αν στο μέσο της εβδομάδας δεν παρατηρούνταν πτώση στη δραστηριότητα, τότε η άνοδος ήταν ακόμη μεγαλύτερη. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι από όλη την Ασία ξεχώρισε ο αραβικός κόλπος κεντρική Ινδία, όπου παρατηρήθηκε έντονη δραστηριότητα. Οι ναύλοι των μεγαλύτερων πλοίων της κατηγορίας για κυκλικά ταξίδια στην Άπω Ανατολή και στο NOPAC έκλεισαν στα $ 9,5-10,5Κ /ημέρα και από τη Ν.Α. Ασία προς Κίνα στα $ 11-12Κ /ημέρα.