Χρηματοδότηση ρεκόρ ύψους €2,8 δισ. από την ΕΤΕπ προς την Ελλάδα το 2020

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 3 λεπτά

Το ύψος ρεκόρ των 2,8 δισ. ευρώ έφτασε για το 2020 η χρηματοδότηση της ΕΤΕπ προς την Ελλάδα για δράσεις που αφορούν την ενίσχυση επιχειρήσεων επενδύσεων και δράσης καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής.

Η χρηματοδότηση του Ομίλου της ΕΤΕπ στην Ελλάδα κατά την περσινή χρονιά ήταν η τρίτη μεγαλύτερη μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ποσοστό του ΑΕΠ. Επιπροσθέτως, η Ελλάδα καταλαμβάνει τη δεύτερη υψηλότερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς τις κατά κεφαλήν υπογραφές συμβάσεων με την ΕΤΕπ.

Το 45% της χρηματοδότησης της ΕΤΕπ που διατέθηκε πέρυσι στην Ελλάδα ( 1,26 δις ) θα συμβάλλει άμεσα στη μείωση των εκπομπών άνθρακα και στην προσαρμογή σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα.

Συγκεκριμένα η ΕΤΕπ διέθεσε 1,2 δισ. ευρώ για ενεργειακές επενδύσεις στην Ελλάδα.Η χρηματοδότηση αυτή στηρίζει την κατασκευή νέων ηλεκτρικών διασυνδέσεων με την Κρήτη, που θα επιτρέψουν τη μεγαλύτερη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της χώρας, καθώς και την εγκατάσταση 7.000 χιλιομέτρων νέας υποδομής διανομής ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ, βελτιώνοντας την αξιόπιστη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Η ΕΤΕπ διαθέτει επίσης 125 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της κατασκευής ενός νέου εργοστασίου παραγωγής ενέργειας 826 MW στην Ελλάδα από τη Μυτιληναίος Α.Ε., το οποίο θα οδηγήσει στην ευρύτερη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη χώρα και θα επιτρέψει τη σταδιακή απεξάρτηση της Ελλάδας από τον λιγνίτη ως καύσιμο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2023, καλύπτοντας τη μακροπρόθεσμη ενεργειακή ζήτηση.
Πιστωτικές γραμμές

Επιπλέον, ο Όμιλος ΕΤΕπ παρείχε 1,2 δισ. ευρώ για στοχευμένες πιστωτικές γραμμές που διαχειρίζονται 11 κορυφαίες ελληνικές τράπεζες.

Η νέα χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα χρησιμοποιείται για τη στήριξη δράσεων για το κλίμα, τη βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση χωρίς αποκλεισμούς, την ενθάρρυνση γεωργικών επενδύσεων και την παροχή βοήθειας σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς οι οποίοι πλήττονται περισσότερο από τον COVID-19.

Στην παραπάνω χρηματοδότηση περιλαμβάνονται 423 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ), ποσό σημαντικά αυξημένο, σε σύγκριση με τα 29 εκατ. ευρώ που χορηγήθηκαν το 2019.
Τεχνική συνεργασία

Το περασμένο έτος, η ειδική Ομάδα Επενδύσεων του Ομίλου ΕΤΕπ για την Ελλάδα παρείχε τεχνογνωσία σε 13 έργα στη χώρα.

Η ΕΤΕπ διέθεσε επίσης ειδικούς επί οικονομικών θεμάτων, με στόχο να βοηθήσει στη δημιουργία της νέας Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Μελλοντική χρηματοδότηση 4,3 δισ. ευρώ

Επιπλέον η ΕΤΕπ ενέκρινε,, πέρυσι πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 4,3 δισ. ευρώ για μελλοντικές επενδύσεις στη χώρα – ποσό που ξεπερνά κάθε προηγούμενο στα χρόνια δραστηριοποίησης της Τράπεζας στην Ελλάδα Λεπτομέρειες σχετικά με αυτή την ιδιαιτέρως σημαντική οικονομική και τεχνική στήριξη της ΕΤΕπ για την υλοποίηση μακροπρόθεσμων επενδύσεων, που θα βοηθήσουν τις ελληνικές επιχειρήσεις να ξεπεράσουν τις προκλήσεις του COVID-19, θα επιταχύνουν την ενεργειακή μετάβαση, θα αξιοποιήσουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και θα βελτιώσουν την οδική ασφάλεια, παρουσιάστηκαν σήμερα από τον Χρήστο Σταϊκούρα, Υπουργό Οικονομικών και Διοικητή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, τον Werner Hoyer, Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, και τον Christian Kettel Thomsen, Αντιπρόεδρο της ΕΤΕπ, αρμόδιο για την Ελλάδα.