Ε.Β.Ε.Π.: Ζητά την δρομολόγηση ενεργειών για ανακύκλωση πλοίων στην Ελλάδα

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 3 λεπτά

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, με σχετικές επιστολές, το ακριβές περιεχόμενο των οποίων επισυνάπτεται, ζητά την άμεση παρέμβαση των υπουργείων Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Οικονομικών και του υπουργού Επικρατείας, προκειμένου να δρομολογηθούν οι ενέργειες εκείνες που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα της ανακύκλωσης πλοίων.

Ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλης Κορκίδης, πρόσφατα επεσήμανε ότι ο τομέας της αξιοποίησης υλικών από διαλύσεις πλοίων, ή αναγέννηση και επισκευή ανταλλακτικών και τεχνολογικών συσκευών, που καθαιρούνται από τη διάλυση πλοίων μπορεί να προσφέρει ένα ακόμη πεδίο δράσης για τη ναυπηγοεπισκευαστική επιχειρηματικότητα.

Η δραστηριότητα της ανακύκλωσης πλοίων, ακολουθεί πιστά τη φιλοσοφία της κυκλικής και, κυρίως, γαλάζιας οικονομίας, καθώς η ανάκτηση ναυπηγικού χάλυβα και άλλων μετάλλων και υλικών, και όχι μόνο, συμβάλλει στον περιορισμό εξάντλησης των πρώτων υλών, αλλά και στην εξοικονόμηση πόρων για τη ναυπηγική βιομηχανία.

Το Ε.Β.Ε.Π. που έχει, πλειστάκις, ταχθεί και τεκμηριωμένα επιχειρηματολογήσει υπέρ των προσπαθειών αναβίωσης δραστηριοτήτων και, γενικότερα, της ναυπηγοεπισκευής, με τις παρούσες επιστολές επιχειρηματολογεί και τάσσεται υπέρ και της δημιουργίας Μονάδων Ανακύκλωσης Πλοίων σε οργανωμένα ναυπηγεία, με τις δέουσες υψηλές περιβαλλοντικές προδιαγραφές και προδιαγραφές Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία, που προβλέπει το νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ελλάδα, αν και πρωταγωνιστεί στην παγκόσμια ναυτιλία, δεν διαθέτει συγκροτημένη μονάδα ανακύκλωσης πλοίων προσαρμοσμένη στις αυστηρές εθνικές και ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές απαιτήσεις, που θα μπορούσε να δημιουργήσει σημαντικά οφέλη για την εθνική οικονομία, το ΑΕΠ και την απασχόληση. Το Επιμελητήριο θεωρεί ότι η παρούσα συγκυρία είναι ευνοϊκή, καθώς υπάρχουν τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία για την στήριξη επιχειρηματικών δράσεων προς αυτή την κατεύθυνση, είτε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, είτε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG MARE) που εγκαινιάζει μια νέα πρόσκληση για την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης μικρομεσαίων στο πλαίσιο της Γαλάζιας Οικονομίας, σε ολόκληρη την Ε.Ε.

Συγκεκριμένα, η Δανία ενημέρωσε την Επιτροπή ότι δύο μονάδες ανακύκλωσης πλοίων που βρίσκονται στο έδαφός της έχουν εγκριθεί από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1257/2013. Η Δανία έχει υποβάλει στην Επιτροπή όλες τις πληροφορίες, ώστε 4 συνολικά μονάδες να συμπεριληφθούν στον ευρωπαϊκό κατάλογο.

Επίσης, η Νορβηγία ενημέρωσε την Επιτροπή ότι, πέντε μονάδες ανακύκλωσης πλοίων που βρίσκονται στο έδαφός της, έχουν εγκριθεί από την αρμόδια αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 14 του εν λόγω κανονισμού. Η Επιτροπή έλαβε, επίσης, αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1257/2013, προκειμένου να συμπεριληφθεί ένα επιπλέον διαλυτήριο στον ευρωπαϊκό κατάλογο και να προστεθεί στις 6 μονάδες ανακύκλωσης πλοίων που βρίσκονται ήδη στην Τουρκία, στο πλαίσιο της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Γνωρίζοντας ότι οι ελληνικές ναυπηγοεπισκευαστικές και συναφείς επιχειρήσεις είναι εντάσεως εργασίας και μεγάλο εύρος αυτών μπορούν να ωφεληθούν, το Ε.Β.Ε.Π δηλώνει πρόθυμο να συντονίσει τις προσπάθειες των φορέων προς τα αρμόδια Υπουργεία και την κατεύθυνση της υλοποίησης του εγχειρήματος.

Πιστεύουμε ότι η ναυτιλιακή οικονομία μπορεί να πρωταγωνιστήσει τα επόμενα χρόνια και, ως εκ τούτου, στηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία με την πρόθεση συνεργασίας, συνεννόησης και συνέργειας μεταξύ Δημοσίου, φορέων και φυσικά της ιδιωτικής πρωτοβουλίας από τον δραστήριο κλάδο της ναυτιλιακής επιχειρηματικότητας.
Αποθήκευση