Οι ΚΑΔ που απαλλάσσονται από την καταβολή ενοικίου

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση που καθορίζει τους κωδικούς επαγγελματικής δραστηριότητας που απαλλάσσονται πλήρως από την πληρωμή ενοικίου για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο αλλά και αυτούς για τους οποίους ισχύει η μείωση κατά 40%

Η επιχείρηση θα πρέπει να έχουν ενεργό ΚΑΔ στις 4 Ιανουαρίου 2020 ή, όπως ορίζεται «τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά τις 04 Ιανουαρίου 2021 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο Παράρτημα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 04 Ιανουαρίου 2021»

Δείτε τη λίστα
1473279-document