Ο.Λ.Ε. ΑΕ: Αύξηση κερδών 130% για το 2020

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 3 λεπτά

Θεαματική αύξηση εσόδων παρουσιάζουν τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης του έτους 2020 για τον Οργανισμό Λιμένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.) ΑΕ σε σύγκριση με το 2019, παρά τις αντίξοες συνθήκες που προκάλεσε η πανδημία του Covid-19 στον τομέα της ναυτιλίας.

Σύμφωνα με τον οικονομικό απολογισμό του 2020, ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ κατέγραψε αύξηση κατά 130% επί των κερδών προ φόρων σε σύγκριση με το 2019.
Αναλυτικότερα, σε σύγκριση μεταβολής και αποτελεσμάτων 2020-2019 σημειώνεται συνολική αύξηση επί των εσόδων 40% το έτος 2020 σε σχέση με το 2019.

Αύξηση εσόδων κατά 46% καταγράφεται και για τον κεντρικό εμπορικό Λιμένα Ελευσίνας, η οποία οφείλεται, κυρίως, στην αύξηση κατά 50% της εξυπηρέτησης των εμπορικών πλοίων, συγκριτικά με το 2019.

Καθ΄ όλη τη διάρκεια του 2020 και εν μέσω πανδημίας, ο εμπορικός Λιμένας Ελευσίνας και οι υπηρεσίες του Ο.Λ.Ε. ΑΕ τέθηκαν -και παραμένουν μέχρι σήμερα- σε πλήρη λειτουργία για την εξυπηρέτηση της αγοράς στη διακίνηση χύδην φορτίων, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας τόσο του προσωπικού, όσο και των συναλλασσόμενων με αυτό.

Επιπλέον, οι υπηρεσίες στο Λιμένα Ελευσίνας βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για την άμεση εξυπηρέτηση της εμπορευματικής κίνησης μετά την έναρξη του εμβληματικού έργου στο Ελληνικό.
Ταυτόχρονα συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό και το 2021 το έργο της Διοίκησης του Ο.Λ.Ε. ΑΕ, με στόχο την αναβάθμιση του Λιμένα Ελευσίνας σε ένα σύγχρονο, εξωστρεφές και δυναμικό εμπορικό λιμάνι, που διακρίνεται για τον μοναδικό ρόλο του στην διακίνηση χύδην φορτίων. Επιπλέον στους στόχους του 2021 εντάσσεται και η ανάδειξη του ξεχωριστού ρόλου που διαδραματίζει ο Λιμένας Ελευσίνας τόσο ως ένα ισχυρό κομμάτι της αλυσίδας του εθνικού μας λιμενικού συστήματος, όσο και ως κομμάτι της πόλης της Ελευσίνας που μετρά χιλιάδες χρόνων ύπαρξης.

Στον σύντομο απολογισμό του έργου που έχει παραχθεί στον Ο.Λ.Ε. ΑΕ κατά το έτος 2020 αναφέρονται επιγραμματικά οι παρακάτω δράσεις:

Δράσεις για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος
• Απομακρύνθηκαν οριστικά από την θάλασσα της Ελευσίνας 8 ναυάγια και επικίνδυνα-επιβλαβή πλοία, ενώ ολοκληρώθηκαν και εργασίες ανέλκυσης σε άλλα 3 ναυάγια για την άμεση απομάκρυνσή τους .
• Συγκρότηση Επιτροπής Τεχνικών Συμβούλων για την ανέλκυση επικίνδυνων πλοίων και ναυαγίων, η οποία απαρτίζεται από ανωτάτου κύρους ειδικούς με εξειδικευμένη κατάρτιση σε θέματα ναυτικής τεχνολογίας και θαλασσίων μεταφορών.
Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της εικόνας του παραλιακού μετώπου της Ελευσίνας
• Ανακαίνιση δύο κτηρίων του Ο.Λ.Ε. ΑΕ στην Χερσαία Ζώνη Λιμένος Ελευσίνας, τα οποία σήμερα αποτελούν σημεία αναφοράς στην παραλία της Ελευσίνας.
• Ενεργειακή αναβάθμιση με αλλαγή ηλεκτροφωτισμού στο παραλιακό μέτωπο στην Ελευσίνα.
• Εργασίες καθαριότητας στη Χερσαία Ζώνη Λιμένος Ελευσίνας.
Δράσεις εξωστρέφειας και CSR – Ένα λιμάνι ανοιχτό στην κοινωνία και τον πολιτισμό
• Μνημόνιο Συνεργασίας Ο.Λ.Ε. ΑΕ – “ELEVSIS 2023”-Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.
• Μνημόνιο Συνεργασίας Ο.Λ.Ε. ΑΕ – Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ).
• Παραχώρηση μεγάλων εκτάσεων της Χερσαίας Ζώνης Λιμένος (ΧΖΛ) στην τοπική αυτοδιοίκηση για κοινόχρηστο και κοινωφελή σκοπό προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.
• Χώρος της Χερσαίας Ζώνης Λιμένος στη Νέα Πέραμο Μεγάρων αποδόθηκε για δωρεάν χρήση πάρκινγκ 84 θέσεων προς διευκόλυνση της πρόσβασης στη θάλασσα.
Δράσεις εκσυγχρονισμού υπηρεσιών για την εύρυθμη λειτουργία Ο.Λ.Ε. ΑΕ
• Κώδικας ISPS- Προτεραιότητα στην ασφάλεια. Ο Διεθνής Κώδικας Ασφάλειας Λιμένων & Πλοίων ISPS (ISPS code) τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή για ένα ασφαλές περιβάλλον στις Λιμενικές Εγκαταστάσεις της Ελευσίνας..
• Πιστοποίηση Ο.Λ.Ε. ΑΕ κατά το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο ISO/IEC 27001:2013 για την ασφάλεια του ψηφιακού συστήματος από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο.
• Εκσυγχρονισμός του συστήματος μηχανοργάνωσης.
• Υπογραφή νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας του μόνιμου υπ