Ακτοπλόοι: Σημαντική η βοήθεια των μισθωμάτων Covid- για τις εταιρείες αλλά θα πρέπει να αυξηθούν

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 3 λεπτά

Για μία προβληματική χρονιά με δεδομένη την καθυστέρηση των εμβολιασμών διεθνώς, που θα επηρεάσει δυσμενώς τον εισερχόμενο τουρισμό, έκανε λόγο ο πρόεδρος των Ακτοπλόων Μιχάλης Σακέλης, στον απολογισμό του 2020, κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ).

Ο κ.Σακέλης είπε ότι ένα σημαντικό μέτρο που πρότειναν οι ακτοπλόοι ήταν οι Συμβάσεις Δημόσιας Υπηρεσίας COVID, το ύψος των μισθωμάτων των οποίων δεν ικανοποιεί, αλλά απετέλεσαν σημαντική βοήθεια για τις εταιρείες.

Ανέφερε ότι το μέτρο των έκτακτων αυτών συμβάσεων εφαρμόζεται και σήμερα και γίνονται σημαντικές προσπάθειες για την συνεχή και χωρίς διακοπές εφαρμογή τους και την προσαρμογή των μισθωμάτων στα πραγματικά έξοδα των πλοίων.

Είπε ότι οι ακτοπλοϊκές εταιρείες που εξυπηρετούν όλα τα νησιά δεν έλαβαν το 2020 βοήθεια 55 εκατ. ευρώ, αλλά 31 εκατ. ευρώ μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ και λαμβανομένου υπόψη ότι το 25% αφορούσε τα πορθμεία. Σ

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΣΕΕΝ τα ζημιογόνα αποτελέσματα των εταιρειών την τρέχουσα περίοδο ξεπερνούν τα 25 εκατ. ευρώ το μήνα και για να καλυφθούν πρέπει να αυξηθούν 75% τα τρέχοντα μισθώματα συμβάσεων covid-19.

Ο πρόεδρος των ακτοπλόων τόνισε ότι το 2021 ο κλάδος ξεκίνησε με ζημιές που ξεπερνούν τα 130 εκατ. ευρώ και έναντι των οποίων οι εταιρείες έλαβαν ενίσχυση μόνο 31 εκατ. ευρώ. «Έχουμε μπροστά μας μία προβληματική χρονιά με δυσάρεστες εξελίξεις με δεδομένη την καθυστέρηση των εμβολιασμών διεθνώς, που θα επηρεάσει δυσμενώς τον εισερχόμενο τουρισμό» πρόσθεσε κ.Σακέλης. Ανέφερε ότι το πρώτο εξάμηνο του 2021 δεν θα είναι καλύτερο από αυτό του 2020 χωρίς να αποκλείεται να είναι και χειρότερο. Συμπλήρωσε ότι η κίνηση την τρέχουσα περίοδο είναι μειωμένη κατά 70% και οι τιμές των καυσίμων αυξημένες κατά 65%.

«Υπολογίζουμε ότι οι εταιρείες μας δαπανούν την τρέχουσα περίοδο 15 εκατ. ευρώ μηνιαίως για να καλύψουν το κόστος των καυσίμων, όταν τον Απρίλιο του 2020 δαπανούσαν 9 εκατ. ευρώ για τα ίδια δρομολόγια» ανέφερε. Τόνισε ότι χωρίς να υπολογίζουμε τα υπόλοιπα έξοδα, το κόστος των καυσίμων των εταιρειών τους μήνες Ιανουάριο – Φεβρουάριο 2021 εκτιμάται σε 30 εκατ. ευρώ, ενώ η ενίσχυση που δόθηκε με βάση τις Συμβάσεις Covid ήταν 6.800.000 ευρώ.

Αναφερόμενος στη θερινή περίοδο είπε ότι οι προβλέψεις είναι ότι ο εισερχόμενος τουρισμός θα κυμανθεί στο 50% του 2019, χωρίς όμως αυτό να επιβεβαιώνεται λόγω των αρνητικών εξελίξεων της της πανδημίας. «Είναι βέβαιο ότι έχουμε μπροστά μας μία κακή χρονιά με αμφισβητούμενα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την κίνηση και με βέβαια ζημιογόνα οικονομικά αποτελέσματα με μειωμένη ρευστότητα και αυξημένο δανεισμό» τόνισε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας.

Για τα θέματα κρουαζιέρας τοποθετήθηκε ο αρμόδιος αντιπρόεδρος, Ανδρέας Ποταμιάνος. «Είμαστε στη χειρότερη φάση μια που ακόμα και τα λιμάνια σε πολλές χώρες είναι ακόμα κλειστά και το κοινό για θαλάσσιες κρουαζιέρες αναψυχής δεν είναι έτοιμο για διακοπές, η δε αναδιοργάνωση της υποδομής που γνωρίζαμε στο παρελθόν θα απαιτήσει χρόνο» τόνισε. Πρόσθεσε ότι η « επιδημία του κορωνοϊού το 2020 σχεδόν εξαφάνισε τον τομέα αυτό, ίσως και κατά 96,5%». Σημείωσε ότι «η δραστηριότητα αυτή της επιβατηγού ναυτιλίας θα μπορέσει να αναβιώσει, ανεξάρτητα από τον τομέα της ακτοπλοΐας, μια που η ιδιότητα του επιβατηγού πλοίου, ο χαρακτηρισμός και η εκμετάλλευσή του ανήκει αποκλειστικά στους πλοιοκτήτες και εφοπλιστές της επιβατηγού ναυτιλίας οι οποίοι τα χρησιμοποιούν, χαρακτηρίζουν και μετασκευάζουν ανάλογα με τις επιχειρηματικές τους βλέψεις»