“Καίριο χτύπημα” της πανδημίας στην αυτοκινητοβιομηχανία

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Οι απώλειες στη παραγωγή αυτοκινήτων σε όλη την ΕΕ λόγω του COVID-19 ανήλθαν σε 4.243.577 οχήματα, για το 2020.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, η παραγωγή αυτοκίνητων στην ΕΕ μειώθηκε κατά 22,9% σε σχέση με το 2019.

Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει επιβατικά αυτοκίνητα, φορτηγά, φορτηγά και λεωφορεία. Αυτές οι απώλειες οφείλονται στο κλείσιμο των εργοστασίων (κατά τη διάρκεια των μηνών «κλειδώματος» του Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου) και από το γεγονός ότι η παραγωγική ικανότητα δεν επέστρεψε ακόμη στα επίπεδα πριν από την κρίση.

Το πλήγμα της πανδημίας στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία είναι μεγάλο. Ο τομέας υπέστη απώλειες παραγωγής σε όλη την ΕΕ, ύψους 3,6 εκατ. οχημάτων, αξίας περίπου 100 δισ. ευρώ, μόνο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA), δημοσιοποίησε ένα δια δραστικό χάρτη που απεικονίζει την επίδραση του COVID-19 στη παραγωγή αυτοκινήτων στην ΕΕ, το πλήρες έτος 2020.

Με βάση τα στοιχεία για το 2020, αυτός ο χάρτης δείχνει τον αντίκτυπο της πανδημίας κορωνοϊού στη παραγωγή μηχανοκίνητων οχημάτων για καθεμία από τις 27 χώρες της ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι θέσεις εργασίας τουλάχιστον 1.138.536 Ευρωπαίων που εργάζονται στην αυτοκινητοβιομηχανία επηρεάζονται από το κλείσιμο των εργοστασίων ως αποτέλεσμα της τρέχουσας κρίσης. Πρόκειται για συνολικά 2,6 εκατ. θέσεις άμεσης κατασκευής στον τομέα των αυτοκινήτων της ΕΕ.

Αυτός ο αριθμός αναφέρεται μόνο σε άτομα που απασχολούνται άμεσα από κατασκευαστές αυτοκινήτων, φορτηγών, φορτηγών και λεωφορείων, ο αντίκτυπος στην ευρύτερη αλυσίδα εφοδιασμού αυτοκινήτων είναι ακόμη πιο κρίσιμος.