Επιλύεται το ζήτημα της καταβολής αποζημιώσεων στους πρώην εργαζομένους της ΕΛΒΟ

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Με τροπολογία που κατατέθηκε από το υπουργείου Οικονομικών στη Βουλή επιλύεται το ζήτημα της καταβολής στους πρώην εργαζομένους της Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων (ΕΛΒΟ) των αποζημιώσεων που δικαιούνται κατόπιν της αποχώρησής τους, λόγω συνταξιοδότησης, και οι οποίες δεν είχαν καταβληθεί στο πλαίσιο της ειδικής εκκαθάρισης της εταιρείας.

Το συγκεκριμένο ζήτημα διευθετείται με την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας, καθώς αφορά σε βασικά εργασιακά δικαιώματα και με αυτόν τον τρόπο, η πολιτεία εμπράκτως στηρίζει εν γένει την εργασία και τα απορρέοντα εξ αυτής δικαιώματα.
Η καταβολή γίνεται άμεσα, κατόπιν υποβολής αίτησης και των προβλεπόμενων δικαιολογητικών στη Διεύθυνση Εποπτευόμενων Φορέων του υπουργείου Οικονομικών. Η ρύθμιση αυτή, σύμφωνα με το υπουργείο, αποδεικνύει την ειδική μέριμνα του κράτους για την αποκατάσταση εργασιακών δικαιωμάτων προσώπων, τα οποία τύγχαναν εργαζόμενα σε εταιρεία υπό ειδική εκκαθάριση.