Ωράριο α λα καρτ και πλαίσιο για την τηλεργασία

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Αλλαγές στο ωράριο απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα (καθιερώνοντας το ωράριο α λα καρτ), καθώς και στον συνδικαλιστικό νόμο μαζί με το νέο πλαίσιο για την τηλεργασία και το ψηφιακό ωράριο, περιλαμβάνει το εργασιακό νομοσχέδιο-σκούπα του υπουργείου Εργασίας, το οποίο αναμένεται να δοθεί σε δημόσια διαβούλευση το επόμενο διάστημα.

Η σημαντικότερη ρύθμιση επιφέρει αλλαγές στο ωράριο απασχόλησης των εργαζομένων, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στον εργοδότη και στον εργαζόμενο να ορίζουν τις ημερήσιες ώρες απασχόλησης με προσαρμοσμένο 8ωρο στις ανάγκες της επιχείρησης, την κατάργηση γραφειοκρατικών αγκυλώσεων για τη γνωστοποίηση των επιπλέον ωρών απασχόλησης των εργαζομένων με την κατάργηση του όρου της υπερεργασίας και διατήρηση μόνο του καθεστώτος των υπερωριών. Ειδικότερα:

Ώρες εργασίας

Προβλέπεται η απασχόληση των ιδιωτικών υπαλλήλων έως και 10 ώρες την ημέρα χωρίς επιπλέον αμοιβή. Οι εργοδότες, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, θα απασχολούν επιπλέον δύο ώρες την ημέρα το προσωπικό και εντός εξαμήνου θα εξοφλούν τις επιπλέον ώρες με αντίστοιχη μείωση ωρών σε άλλες εργάσιμες ημέρες ή με ρεπό ή με ημέρες άδειας. Θα αυξηθεί και το πλαφόν των υπερωριών στις 180 ώρες. Σήμερα, το ανώτατο όριο είναι 48 ώρες ανά 6μηνο για εργαζομένους σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες και 120 ώρες στους υπόλοιπους κλάδους το έτος. Σύμφωνα με το μοντέλο του 2011, κατά τη διευθέτηση, ο μέσος όρος των ωρών εβδομαδιαίας εργασίας για ένα έτος, στις οποίες δεν περιλαμβάνονται οι ώρες της υπερεργασίας και των νόμιμων υπερωριών της περιόδου μειωμένης απασχόλησης, παραμένει στις 40 ώρες (για όσους εργάζονται με 5νθήμερο 8ωρο), ενώ με συνυπολογισμό των ανωτέρω ωρών υπερεργασίας και νομίμων υπερωριών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 48 ώρες. Η έγκριση για τη μεταβολή των ωρών απασχόλησης θα δίνεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας έπειτα από προσφυγή του εργοδότη, αν δεν είναι εφικτό να υπογραφεί επιχειρησιακή σύμβαση. Σήμερα, η διευθέτηση του χρόνου εργασίας απαιτεί επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή συμφωνία του εργοδότη με συνδικαλιστική οργάνωση στην επιχείρηση.
Νέος συνδικαλιστικός νόμος

Για πρώτη φορά σε Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο θα προβλέπεται, για τη λειτουργία του κράτους, η ύπαρξη προσωπικού ασφαλείας κατά τη διάρκεια απεργίας σε τομείς ζωτικής σημασίας, ενώ θα τροποποιηθούν προνόμια των συνδικαλιστών και θα ενεργοποιηθούν ποινές προκειμένου να μην παραλύει ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας.

Τηλεργασία

Νέους όρους περιλαμβάνει το νέο θεσμικό πλαίσιο για την εξ αποστάσεως εργασία, τηλεργασία, η οποία θα αποφασίζεται κατόπιν συμφωνίας εργοδότη και εργαζομένου. Ο εργοδότης υποχρεούται να τηρεί το ωράριο εργασίας και να σέβεται την ιδιωτική ζωή του τηλεργαζόμενου. Απαγορεύεται ρητά η χρήση της κάμερας (Web cam) για τον έλεγχο του τηλεργαζομένου. Αν τεθεί σε λειτουργία οιοδήποτε σύστημα ελέγχου, αυτό πρέπει να σέβεται τη νομοθεσία περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, να επιβάλλεται από τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης και να περιορίζεται στο πλαίσιο του επιδιωκόμενου σκοπού.