ΟΛΘ: Πράσινο φως για την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της Melbery από Belterra

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Η “Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.” (ΟΛΘ Α.Ε.), σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3556/2007 και σε συνέχεια της από 2/2/2021 ενημέρωσης, γνωστοποιεί ενημέρωση που έλαβε σήμερα από τον μέτοχο Belterra Investments Ltd. (Belterra), ότι την 22/3/2021 η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε την συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση από την Belterra, του αποκλειστικού ελέγχου διά εξαγοράς, του 70% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας Melbery Investments Limited, πέραν ποσοστού 30% του μετοχικού κεφαλαίου της, το οποίο η Belterra κατείχε ήδη.

Η Belterra θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση, μόλις πραγματοποιηθεί και η μεταβίβαση των μετοχών.