Μίχαλος: Η πανδημία μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για ένα άλμα εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

«Με κατάλληλες πρωτοβουλίες, η πανδημία αυτή μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για ένα άλμα εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας. Και για τη μετάβασή της σε ένα νέο, βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο, εστιασμένο στην παραγωγή και τις εξαγωγές αγαθών υψηλής προστιθέμενης αξίας».

Αυτό σημείωσε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Κωνσταντίνος Μίχαλος στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ΕΒΕΑ, μέσω τηλεδιάσκεψης, με τη συμμετοχή του γενικού γραμματέα Δ.Ο.Σ. και Εξωστρέφειας Γιάννη Σμυρλή.

Ο κ. Μίχαλος τόνισε ότι τα επόμενα χρόνια, ο ρόλος της πολιτείας – σε επίπεδο οικονομικής διπλωματίας και διοικητικών υπηρεσιών – και των επιχειρηματικών φορέων, όπως τα επιμελητήρια, θα είναι κρίσιμος στην προσπάθεια για ανάπτυξη και προώθηση των ελληνικών εξαγωγών.

Ο πρόεδρος υπογράμμισε: «Η οικονομική διπλωματία καλείται σήμερα να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των εξαγωγικών επιχειρήσεων της χώρας, να στηρίξει τις προσπάθειές τους στις διεθνείς αγορές, αλλά και να ανοίξει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και δρόμους δικτύωσης, στο πλαίσιο των διακρατικών επαφών και συμφωνιών. Σε αυτό το πλαίσιο θεωρούμε θετικό βήμα την ανάθεση στο υπουργείο Εξωτερικών της εποπτείας του Enterprise Greece και του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων».

Ο συντονισμός και η συνεργασία μεταξύ των φορέων και μηχανισμών στήριξης της εξωστρέφειας, που ήταν και πάγιο αίτημα της επιχειρηματικής κοινότητας, συνέχισε ο ίδιος, εκτιμάται ότι θα βοηθήσει στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων και πόρων προς όφελος των εξαγωγικών επιχειρήσεων. Ιδιαίτερα μάλιστα των μικρομεσαίων, οι οποίες αντιμετωπίζουν και τα μεγαλύτερα εμπόδια στην ανάπτυξη εξωστρεφούς δραστηριότητας.

Ο κ. Μίχαλος ανέφερε ότι σήμερα, υπάρχει ανάγκη για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλέγματος υπηρεσιών προς τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, το οποίο θα καλύπτει τομείς όπως:

– η παροχή πληροφόρησης για κλάδους και αγορές, η εκπαίδευση και η κατάρτιση, αλλά και το coaching και η συμβουλευτική, σε θέματα όπως η εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων, η προετοιμασία δυνητικών πελατολογίων, θέματα τυποποίησης και πιστοποίησης κ.ά.

– η μεταφορά τεχνογνωσίας και η παροχή καθοδήγησης στις επιχειρήσεις της περιφέρειας και ιδιαίτερα σε αυτές του αγροτοδιατροφικού τομέα.

Εξίσου απαραίτητη, εκτιμάται ότι είναι και η προσπάθεια για ευρύτερη βελτίωση του διοικητικού περιβάλλοντος για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η επιμελητηριακή κοινότητα υποστηρίζει προτάσεις όπως:

  1. Η αναμόρφωση των διαδικασιών διασυνοριακού εμπορίου προς την κατεύθυνση των φθηνότερων, ταχύτερων και απλούστερων τελωνειακών και προ-τελωνειακών υπηρεσιών.
  2. Η δημιουργία «Κέντρων Εξυπηρέτησης Εξαγωγέων» στα μεγάλα τελωνεία.
  3. Η δημιουργία ενιαίου tax portfolio σε κάθε εξαγωγική επιχείρηση για τον άμεσο συμψηφισμό κάθε είδους πιστωτικών/ χρεωστικών φόρων, τελών, δασμών, κ.λπ., καθώς και περαιτέρω απλουστεύσεις και διευκολύνσεις στις συνεπείς εξαγωγικές επιχειρήσεις.
  4. Η περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών λήψης τελωνειακών πιστοποιητικών (π.χ. ΑΕΟ, απλουστευμένες διαδικασίες, κ.λπ.).
  5. Η δημιουργία στην Ελλάδα εργαστηρίων για την πιστοποίηση συμμόρφωσης με εθνικές και ευρωπαϊκές οδηγίες.