Πέντε ακόμη κατηγορίες ασφαλισμένων στην έξοδο για σύνταξη

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 3 λεπτά

Πέντε κατηγορίες ασφαλισμένων με ένσημα πριν από το 1993 σε ΙΚΑ και Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών μπορούν να κατοχυρώσουν ηλικίες συνταξιοδότησης κάτω των 60 ετών για πλήρη σύνταξη, με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης της 35ετίας και των μητέρων με ανήλικο παιδί.

Συγκεκριμένα οι κατηγορίες αυτές είναι οι εξής :

  • Μητέρες που ασφαλίστηκαν πριν από το 1993 στο ΙΚΑ και συμπλήρωσαν ως το 2012 τις 5.500 ημέρες ασφάλισης με ανήλικο παιδί. Το όριο ηλικίας καθορίζεται στο έτος που συμπληρώνουν την παλιά ηλικία που θα έπαιρναν σύνταξη. Για παράδειγμα, ασφαλισμένη με ανήλικο και 5.500 ένσημα το 2010 θα έπαιρνε πλήρη σύνταξη στα 55. Αν τα έκλεισε το 2017, έχει νέο όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση, που είναι 59 ετών και 5 μήνες.
  • Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ που συμπληρώνουν με πραγματικό ή πλασματικό χρόνο, ή και με διαδοχική ασφάλιση, την 35ετία (10.500 ένσημα) ως το 2012. Το νέο όριο ηλικίας (από 19/8/2015 και μετά) καθορίζεται ανάλογα με το πότε κλείνουν το 58ο ή το 59ο έτος, που ήταν οι παλιές ηλικίες συνταξιοδότησης. Για παράδειγμα, με 10.500 ένσημα το 2011 κατοχυρώνουν το 58ο έτος. Όσοι τα έκλεισαν το 2018 θα πάρουν σύνταξη στα 60. Όσοι όμως κλείνουν τα 58 ή τα 59 μετά το 2022 θα πάρουν σύνταξη στα 62 χωρίς να ζητηθούν περισσότερα ένσημα. Όσοι συμπληρώνουν τα 10.500 ένσημα μετά την 1η/1/2013 θα βγουν στα 62 με 12.000 ένσημα (40 χρόνια).
  • Μητέρες ασφαλισμένες σε Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών πριν από το 1993 που είχαν ανήλικο τέκνο και 25ετία ως το 2012. Με τις προϋποθέσεις αυτές κατοχυρώνουν τις ηλικίες των 50, 52 και 55 ετών για πλήρη σύνταξη αλλά από 19/8/2015 και μετά αποχωρούν με τα νέα όρια συνταξιοδότησης. Για παράδειγμα, ασφαλισμένη με 25ετία το 2011 και ανήλικο που έκλεισε τα 52 το 2017 βγαίνει στα 58,5 με πλήρη σύνταξη.
  • Ανδρες-γυναίκες με ένσημα πριν από το 1983 σε ειδικά ταμεία (ΔΕΚΟ-τραπεζών-Τύπου) βγαίνουν με το όριο ηλικίας που ισχύει για την ηλικία των 58 ετών κατά τη χρονιά που συμπληρώνουν 35ετία. Για παράδειγμα, ασφαλισμένος με 35ετία το 2019 θα βγει στα 60,6, ενώ αν εξαγοράσει δύο έτη στρατιωτικής θητείας και έχει την 35ετία το 2017 αποχωρεί στα 59,5.
  • Γονείς, αδέλφια και σύζυγοι αναπήρων συνταξιοδοτούνται με όριο ηλικίας κάτω των 62 ετών εφόσον συμπληρώνουν τις 7.500 ημέρες (25ετία) από τις 19/8/2015 μέχρι και 31/12/2021. Για να δικαιωθούν σύνταξης θα πρέπει το τέκνο ή ο αδελφός να έχει αναπηρία 67% και άνω και για σύζυγο 80% και άνω. Το πρόσωπο που θα ασκήσει το δικαίωμα να μη λαμβάνει ήδη σύνταξη, ενώ σε περίπτωση ανάπηρου τέκνου ο έτερος γονέας θα πρέπει να εργάζεται. Για το Δημόσιο η σύνταξη με ανάπηρο τέκνο ισχύει πλέον μόνον για τον έναν και όχι για τους δύο γονείς με τις παλιές προϋποθέσεις, δηλαδή στα 50 με 25ετία.

Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, οι μητέρες μπορούν να πάρουν και μειωμένη σύνταξη με χαμηλότερο όριο ηλικίας. Για παράδειγμα, ασφαλισμένη ΙΚΑ με ανήλικο και 5.500 ένσημα το 2010, που κλείνει τα 55 το 2021, θα πάρει πλήρη στα 65,6, ενώ μπορεί να αποχωρήσει με μειωμένη στα 56,9. Τα πλασματικά έτη αξιοποιούνται και μετά το 2022 για να συμπληρωθούν τα έτη ασφάλισης ως το 2012.