ΠΟΜΙΔΑ: Αντίθετη με ενδεχόμενη παράταση επαγγελματικών μισθώσεων λόγω πανδημίας

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Αντίθετη βρίσκει την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) οποιαδήποτε σκέψη για αναγκαστική παράταση των επαγγελματικών μισθώσεων εξαιτίας της πανδημίας.

Αυτό υπογραμμίζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων σε επιστολή της προς τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη, με αφορμή σχετικές πληροφορίες.

Η ΠΟΜΙΔΑ σημειώνει ότι η πανδημία πλήττει όχι μόνο τους ενοικιαστές αλλά και τους εκμισθωτές και υπογραμμίζει ότι:

«Αν η κυβέρνηση επιμείνει να προχωρήσει στη λήψη τέτοιου είδους μέτρων θα πρέπει να τεθεί σειρά προϋποθέσεων που θα προστατεύουν τόσο τους ιδιοκτήτες από τον κίνδυνο επιστροφής στο μεταπολεμικό ενοικιοστάσιο όσο και τους επαγγελματίες που έχουν ιδιόκτητη επαγγελματική στέγη από τον αθέμιτο ανταγωνισμό».

Κατά την ΠΟΜΙΔΑ οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να λάβει υπόψιν της η Πολιτεία για την παράταση των μέτρων λόγω κορωνοϊού είναι οι ακόλουθες:

  • Η παρέμβαση να αφορά αποκλειστικά τις μισθώσεις επιχειρήσεων που «έκλεισαν με κρατική εντολή».
  • Η παράταση να περιοριστεί σε χρόνο ίσο με το διάστημα που οι επιχειρήσεις αυτές έμειναν κλειστές.
  • Η ρύθμιση να αφορά ατομικά και αποκλειστικά το μελλοντικό χρόνο λήξης κάθε μίσθωσης, και να μην συνοδεύεται από οποιαδήποτε γενική απαγόρευση προσφυγής στη Δικαιοσύνη ή απαγόρευση εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων.
  • Η παράταση να ισχύει μόνο για τους συνεπείς στην καταβολή των ενοικίων μισθωτές.
  • Να τερματιστεί η αναγκαστική μείωση των ενοικίων μόλις ανοίξει η αγορά και να προβλεφθεί αναστολή των φορολογικών και λοιπών υποχρεώσεων τουλάχιστον κατά ένα τρίμηνο και για τους ιδιοκτήτες που έχουν μετατραπεί σε ομάδα «πληττομένων χωρίς ΚΑΔ».