Ενοίκια: Διπλή ανατροπή στα «κουρέματα» και τις αποζημιώσεις για Μαρτίου-Απριλίου

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 3 λεπτά

Με μια αυτόματη διαδικασία, χωρίς δηλαδή την υποβολή δήλωσης COVID, θα καθοριστούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δικαιούνται αποζημίωση για τα κουρέματα των ενοικίων του Μαρτίου. Με τρόπο αυτό θα καταστεί δυνατό, εντός του 2ου δεκαήμερου του Απριλίου, να πραγματοποιηθεί η καταβολή διπλής αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες ακινήτων, τόσο για τον Φεβρουάριο όσο και για τον Μάρτιο. Επειδή όμως η διαδικασία θα είναι αυτόματη και μπορεί να γίνουν λάθη θα υπάρχει όρος που θα υποχρεώνει του ιδιοκτήτες να επιστρέψουν στο δημόσιο τυχόν αποζημιώσεις που θα λάβουν χωρίς να τις δικαιούνται. Επί της ουσίας, αλλάζει προς τον ταχύτερο η διαδικασία καταβολής των αποζημιώσεων προς τους ιδιοκτήτες αλλά αυστηροποιούνται οι όροι οι προϋποθέσεις και οι έλεγχοι.

Από τα «ψιλά γράμματα» των ανακοινώσεων του υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα για τα «κουρέματα» και τις αποζημιώσεις προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:

«Κουρέματα» ενοικίων Απριλίου: Οι επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα και πλήττονται άμεσα, δικαιούνται υποχρεωτική μείωση ενοικίου κατά 100% στα επαγγελματικά τους ακίνητα και για τον μήνα Απρίλιο. Ουσιαστικά η αναστολή ενοικίου αφορά τις επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα και πλήττονται στα τέλη Μαρτίου, συμπεριλαμβανομένου του λιανεμπορίου, της εστίασης, του τουρισμού, του πολιτισμού, του αθλητισμού, των μεταφορών, και άλλων κλάδων που παραμένουν κλειστοί. Επίσης για τον Απρίλιο, συνεχίζεται για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στη διευρυμένη λίστα πληττόμενων ΚΑΔ Απριλίου η υποχρεωτική έκπτωση ενοικίου 40%. Για τους εργαζόμενους που η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή ανά την επικράτεια, θα δίνεται η δυνατότητα έκπτωσης ενοικίου 40% για την κύρια κατοικία και τη φοιτητική κατοικία των εξαρτώμενων μελών αυτών.

Αποζημιώσεις Απρίλιου: Για τους ιδιοκτήτες -φυσικά και νομικά πρόσωπα- που εκμισθώνουν ακίνητα σε επιχειρήσεις που δικαιούνται «κούρεμα» ενοικίου 100%, θα καταβληθεί αποζημίωση στο 80% και 60%, αντίστοιχα, επι του συνολικού μισθώματος. Όσοι εισπράξουν “κουρεμένα” ενοίκια κατά 40% θα αποζημιωθούν για το 50% της ζημιάς που έχουν υποστεί.

Διπλή πληρωμή αποζημιώσεων: Δρομολογείται η καταβολή διπλής αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες ακινήτων εντός του δευτέρου δεκαημέρου του Απριλίου, τόσο για τον Φεβρουάριο όσο και για τον Μάρτιο. Ειδικότερα, για τον μήνα Μάρτιο και για μισθώσεις που έχουν συναφθεί μέχρι την 31η/1/2021, θα διενεργηθεί καταβολή αποζημιώσεων με βάση τη δήλωση COVID Φεβρουαρίου, χωρίς την υποχρέωση των ιδιοκτητών να υποβάλουν δήλωση COVID για τον Μάρτιο, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω κατά περίπτωση προϋποθέσεις:

  • Οι μισθώσεις να φαίνονται ενεργές στο σύστημα Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης της ΑΑΔΕ.
  • Να έχει υποβληθεί, για τις μισθώσεις αυτές, δήλωση COVID τον Φεβρουάριο 2021.
  • Ο εκμισθωτής-νομικό πρόσωπο να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ.
  • Ο μισθωτής-επιχείρηση να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ.
  • Ο μισθωτής-εργαζόμενος να τελεί σε αναστολή σύμβασης εργασίας για τον Μάρτιο.
  • Να πληρούνται οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις.

Για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, σε περιπτώσεις όπου γίνει καταβολή αποζημίωσης χωρίς το λογισμικό της ΑΑΔΕ να έχει διαπιστώσει την έλλειψη των νόμιμων προϋποθέσεων, θα θεσπισθεί πλαίσιο για την επιστροφή στο Δημόσιο αποζημιώσεων που θα καταβληθούν αχρεωστήτως.

Υπενθυμίζεται ότι με τις πληρωμές της προηγούμενης εβδομάδας, ο συνολικός αριθμός συμψηφισμών και αποζημιώσεων διαμορφώνεται περίπου στις 971.000 και το συνολικό ποσό που έχει καταβληθεί στους ιδιοκτήτες ακινήτων ανέρχεται στα 180 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, άνοιξε, και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 19 Απριλίου, η πλατφόρμα για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων από τους ιδιοκτήτες ακινήτων, ώστε να διορθωθούν τυχόν λάθη ή παραλείψεις.