Προαγωγές και Κρίσεις Ανώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Την 24/3/2021 συνεκλήθη το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2021 υπό την προεδρία του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Κατά τις εργασίες του Συμβουλίου αυτού κρίθηκαν συνολικά για το έτος 2021:

  • Οκτώ Πλοίαρχοι (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.)
  • Δύο Πλοίαρχοι Υγειονομικοί
  • Δύο Αντιπλοίαρχοι (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.)
  • Πέντε Αντιπλοίαρχοι Τεχνικοί
  • Εβδομήντα Πλωτάρχες (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.)
  • Τρεις Πλωτάρχες Υγειονομικοί
  • Τέσσερις Πλωτάρχες Οικονομικοί

Εκ του συνόλου των κριθέντων:

α) Οκτώ Πλοίαρχοι Λ.Σ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) κρίθηκαν ως «Προακτέοι» και οι κάτωθι δύο αρχαιότεροι εξ αυτών:
Λαγκαδιανός Νικόλαος του Δημητρίου
Μαρουλάκης Χαράλαμπος του Δημητρίου
προάγονται στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προς κάλυψη αντίστοιχων κενών οργανικών θέσεων.

β) Δύο (2) Πλοίαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Υγειονομικοί κρίθηκαν ως «Προακτέοι».

γ) Ένας Αντιπλοίαρχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) κρίθηκε ως «Προακτέος» και ένας (1) ως «Παραμένων στον ίδιο βαθμό». Ο κριθείς ως «Προακτέος» προάγεται στον βαθμό του Πλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προς κάλυψη αντίστοιχης κενής οργανικής θέσεως.

δ) Τέσσερις Αντιπλοίαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Τεχνικοί κρίθηκαν ως «Προακτέοι» και ένας (1) ως «Παραμένων στον ίδιο βαθμό».

ε) Εξήντα εννέα Πλωτάρχες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) κρίθηκαν ως «Προακτέοι» και ένας (1) ως «Παραμένων στον ίδιο βαθμό». Ο αρχαιότερος Πλωτάρχης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εκ των κριθέντων ως «Προακτέων», προάγεται στον βαθμό του Αντιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προς κάλυψη αντίστοιχης κενής οργανικής θέσεως.

στ) Τρεις Πλωτάρχες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Υγειονομικοί κρίθηκαν ως «Προακτέοι» και οι δύο (2) αρχαιότεροι εξ αυτών προάγονται στον βαθμό του Αντιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

ζ) Τέσσερις Πλωτάρχες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Οικονομικοί κρίθηκαν ως «Προακτέοι».