ΟΑΕΔ: Διεύρυνση του δικτύου Eures – Μέσω gov.gr οι αιτήσεις

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Στην Ελλάδα, ο ΟΑΕΔ αποτελεί το εθνικό γραφείο συντονισμού του EURES. Στόχοι του δικτύου είναι η διευκόλυνση άσκησης του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, η προώθηση της εθελούσιας γεωγραφικής και δίκαιης επαγγελματικής κινητικότητας, η εφαρμογή της συντονισμένης ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση, η συνοχή των αγορών εργασίας και η υποστήριξη της εισόδου στην αγορά εργασίας.

Τη Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021, ο ΟΑΕΔ ως Εθνικό Γραφείο Συντονισμού της Ελλάδας για την Ευρωπαϊκή Πύλη για την Επαγγελματική Κινητικότητα (EURES), δημοσίευσε την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων εισδοχής μελών και εταίρων στο δίκτυο EURES.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε φορείς και οργανισμούς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που παρέχουν υπηρεσίες απασχόλησης και οι οποίοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο δίκτυο EURES. Το EURES, δημιουργήθηκε το 1994 και είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο συνεργασίας των υπηρεσιών απασχόλησης, σκοπός του οποίου είναι να διευκολύνει την ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το δίκτυο συντονίζεται από το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού (ECO) που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το ECO είναι επίσης υπεύθυνο για τη διαχείριση της δικτυακής πύλης EURES. Κάθε χώρα έχει ορίσει ένα εθνικό γραφείο συντονισμού για το EURES, το οποίο είναι αρμόδιο για το συντονισμό του εθνικού δικτύου των μελών και των εταίρων.

Στην Ελλάδα, ο ΟΑΕΔ αποτελεί το εθνικό γραφείο συντονισμού. Στόχοι του δικτύου είναι η διευκόλυνση άσκησης του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, η προώθηση της εθελούσιας γεωγραφικής και δίκαιης επαγγελματικής κινητικότητας, η εφαρμογή της συντονισμένης ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση, η συνοχή των αγορών εργασίας και η υποστήριξη της εισόδου στην αγορά εργασίας.

Βασικός σκοπός του συστήματος εισδοχής μελών και εταίρων EURES είναι η διεύρυνση του δικτύου, η ευχερέστερη πρόσβαση των εργαζομένων σε υπηρεσίες που σχετίζονται με την ελεύθερη κινητικότητα εργασίας ανάμεσα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ελβετίας, καθώς και η επίτευξη των παραπάνω στόχων του δικτύου EURES.

Η υποβολή της αίτησης γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου www.gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/eures-members

Εντός 20 ημερών μετά την υποβολή της αίτησης, ο εκπρόσωπος του φορέα υποβάλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (euresgreece@oaed.gr) ή ταχυδρομικά πλήρη φάκελο δικαιολογητικών. Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αίτησης και την πρόσκληση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Οργανισμού: http://www.oaed.gr/mele-kai-etairoi-eures