ΟΛΘ: 2,69 εκατ. επιστροφή φόρων και παραβόλων

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Με ανακοίνωσή του ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης, σε εφαρμογή του άρθρου 4.1.3.1 παρ.12 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σχετικά με θέματα φορολογικών ελέγχων, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι εκδόθηκε η με αριθμό 287/2021 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, δικαιώνοντας τα αιτήματα της ΟΛΘ Α.Ε.

Συγκεκριμένα, η εν λόγω δικαστική Απόφαση, ακυρώνει ουσιαστικά το αρνητικό αποτέλεσμα του φορολογικού ελέγχου επτά οικονομικών ετών, από το 2005 έως και το 2011.

Τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου φορολογικού ελέγχου κοινοποιήθηκαν στην ΟΛΘ Α.Ε. το Σεπτέμβριο του 2016 και καταλογίστηκαν φόροι και προσαυξήσεις συνολικού ποσού ΕΥΡΩ 2,75 εκατ. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε εφάπαξ και ταυτόχρονα ασκήθηκαν άμεσα οι δέουσες δικαστικές ενέργειες και προσφυγές κατά των ανωτέρω κοινοποιηθέντων αποτελεσμάτων του φορολογικού ελέγχου.

Με την τρέχουσα θετική Απόφαση, το συνολικό προς επιστροφή ποσό φόρων και παραβόλων ανέρχεται σε ΕΥΡΩ € 2,69εκατ., πλέον τόκων από 30/3/2017.