Αντίστροφη μέτρηση για το πρόγραμμα «Ηρακλής ΙΙ»

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 3 λεπτά

Μέσα στην εβδομάδα περνάει από το Κολέγιο των Επιτρόπων το πρόγραμμα «Ηρακλής ΙΙ», γεγονός το οποίο επιτρέπει άμεση ανανέωση της εγγύησης των 12 δισ. ευρώ και τη διενέργεια τιτλοποιήσεων. Το θεσμικό πλαίσιο θα ακολουθήσει και θα είναι και αυτό έτοιμο μέσα στον Απρίλιο. Ωστόσο, δεν πρόκειται να υπάρξει κενό στη χρήση του «εργαλείου».

Το APS «Ηρακλής» και κατά το δεύτερο μέρος του θα υπηρετεί δύο καίριες προϋποθέσεις, όπως άλλωστε συνέβη και ως προς το πρώτο σκέλος του:

  • Καμία ενέργεια που να αφορά τις τιτλοποιήσεις δεν πρόκειται να παραβιάσει τον κανόνα του state aid free, δηλαδή δεν πρόκειται να δημιουργήσει πρόβλημα που να μπορεί δυνητικά να ερμηνευτεί από την Κομισιόν ως κρατική βοήθεια, καθώς κάτι τέτοιο ακυρώνει αυτομάτως το project.
  • Οποιαδήποτε αλλαγή λόγω συνθηκών συντελεστεί στον τρόπο που θα λειτουργήσουν τράπεζες και διαχειριστές δανείων δεν πρόκειται να θίξει την αξιοπιστία του senior tranche, στοιχείο το οποίο θα κρίνεται σε κάθε αλλαγή από τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης που έχουν βαθμολογήσει την τιτλοποίηση πριν από την αλλαγή αυτή.

Τα θέματα αυτά είναι εξόχως σημαντικά για την αξιοπιστία του εγχειρήματος και της δευτερογενούς αγοράς δανείων που δημιουργείται.

Πιο συγκεκριμένα, τα παραπάνω θέματα αφορούν ιδιαιτέρως την περίοδο του Covid-19, μία περίοδο κατά την οποία δεν λειτουργούν τα δικαστήρια και έχουν ανασταλεί στο σύνολό τους οι πλειστηριασμοί.

Το γεγονός αυτό διαμορφώνει συνθήκες δύσκολες ως προς τους χρόνους των ανακτήσεων και αυτό αποτελεί ένα από τα αιτήματα των τραπεζών και των διαχειριστών απαιτήσεων, δηλαδή να αυξηθεί η περίοδος χάριτος.

Με βάση τα όσα ισχύουν για το πρόγραμμα «Ηρακλής Ι», η περίοδος χάριτος διευρύνθηκε από τους 12 στους 24 μήνες. Τα αιτήματα στην παρούσα φάση μιλούν για ακόμη μεγαλύτερο διάστημα, δηλαδή για διάστημα 36 μηνών. Αν πάντως κάποια τέτοια απόφαση λάβει χώρα, αυτό είναι κάτι που θα εξεταστεί υπό το πρίσμα των παραπάνω αποφάσεων.

Η «ατζέντα»

Οι τράπεζες και οι διαχειριστές θέτουν ακόμη και μια σειρά από θέματα πέριξ των ακινήτων, των οποίων ζητούν επίσης την ένταξη στο θεσμικό πλαίσιο.

Πρόκειται για τα ακίνητα που συνοδεύουν ως εμπράγματες εξασφαλίσεις τα κόκκινα δάνεια που αποτελούν προϊόν τιτλοποίησης. Ζητείται λοιπόν να δοθεί στις εταιρείες ειδικού σκοπού (εκεί μεταφέρονται οι τιτλοποιήσεις προς μεταβίβαση στο «Ηρακλής») η δυνατότητα απόκτησης ακινήτων από τους πλειστηριασμούς. Εφόσον κάτι τέτοιο συμβεί, οι εταιρείες αυτές θα πρέπει να μπορούν να ανοίγουν γραμμές ρευστότητας.

Σε σχέση με τα ακίνητα, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης έχουν θέσει επίσης θέμα τροποποίησης του νόμου περί τιτλοποιήσεων, ώστε να επιτραπεί στα SPVs των τιτλοποιήσεων να αποκτούν όχι μόνο ακίνητα που φέρουν υποθήκη ή προσημείωση για την εξασφάλιση της τιτλοποίησης, αλλά επίσης και μετοχές εταιρειών απόκτησης ακινήτων με απαλλαγή από τον Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας.

Συγχρόνως ζητείται να μπορεί να υπάρξει αντιπροσώπευση ομολογιούχων και μια σειρά ακόμη μετατροπών τις οποίες το υπουργείο Οικονομικών θα τις εξετάσει υπό τους δύο παραπάνω όρους, αλλά και υπό την προϋπόθεση να μη νοθευτεί ο ανταγωνισμός στις αγορές οι οποίες εμπλέκονται.

Πηγή: Ναυτεμπορική