ΥΠΑΝ : Διαχωρίστηκε η άδεια λειτουργίας των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Σε διαχωρισμό της άδειας λειτουργίας των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά προχωρά η κυβέρνηση με διάταξη που έφερε στη Βουλή σε νομοσχέδιο του ΥΠΑΝ.

Ειδικότερα το άρθρο 60 του νομοσχεδίου προβλέπει δυο άδειες λειτουργίας ναυπηγείων, αορίστου χρόνου μεταξύ της Ανώνυμης Εταιρίας Ελληνικά Ναυπηγεία (ΕΝΑΕ) και της Ανώνυμης Εταιρίας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ Α.Ε.).

Με το εν λόγω άρθρο ρυθμίζονται ζητήματα των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, τα οποία έχουν ανακύψει στο πλαίσιο της ανάγκης αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου Α.Ε., που βρίσκεται εντός αυτών και καλύπτεται από την υφιστάμενη άδεια λειτουργίας της εταιρείας Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε., η οποία τελεί υπό ειδική διαχείριση, καθώς και της ίδιας της εταιρείας Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.

Ειδικότερα, προκειμένου να διασφαλισθεί το δημόσιο συμφέρον, μέσω της διασφάλισης αφενός, της αξίας της περιουσίας της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου Α.Ε. και της αξιοποίησής της, η οποία εν προκειμένω περιλαμβάνει τη μεγαλύτερη δεξαμενή στην Ανατολική Μεσόγειο, χωρητικότητας πεντακοσίων χιλιάδων τόνων (500.000) tn, καθώς και άλλες εγκαταστάσεις, και αφετέρου της εταιρείας Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε., η οποία τελεί σε ειδική διαχείριση, υφίσταται ανάγκη διαχωρισμού της υφιστάμενης άδειας λειτουργίας μεταξύ αυτών σε δυο άδειες λειτουργίας.

Οι άδειες αυτές διατηρούν τη χρονική ισχύ της διαχωρισθείσας άδειας και τροποποιούνται, ή και εκσυγχρονίζονται από τους διαδόχους των δυο φορέων, κατά τις κείμενες διατάξεις. Κατ’ εξαίρεση, κατά τη διάρκεια της ειδικής διαχείρισης, επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών που αφορούν στο Πολεμικό Ναυτικό, το οποίο αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη τήρησης των απαιτούμενων από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρων και μέσων πυροπροστασίας.